[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [3444] branches/pl/pl.po: Just one more pecent of translation

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Thu Apr 9 22:33:43 CEST 2015


Revision: 3444
          https://developer.blender.org/rBTS3444
Author:   piotao
Date:     2015-04-09 20:33:43 +0000 (Thu, 09 Apr 2015)
Log Message:
-----------
Just one more pecent of translation

Modified Paths:
--------------
    branches/pl/pl.po

Modified: branches/pl/pl.po
===================================================================
--- branches/pl/pl.po	2015-04-09 10:59:17 UTC (rev 3443)
+++ branches/pl/pl.po	2015-04-09 20:33:43 UTC (rev 3444)
@@ -8,14 +8,14 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.74 (sub 4) (b'33a9247')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-06 22:09:09\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-30 10:16+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-09 22:36+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Arlukowicz <piotao at polskikursblendera.pl>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
-"Language-Team: Polish Blender Course <piotao at polskikursblendera.pl>"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"Language-Team: Polish Blender Course <piotao at polskikursblendera.pl>\n"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup
 msgid "Action Group"
@@ -1048,8 +1048,12 @@
 msgstr "Kontynuacja"
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.use_continue_last_frame
-msgid "Restore last frame when switching on/off, otherwise play from the start each time"
-msgstr "Przywróć ostatnią klatkę gdy przełączasz wł/wył, w przeciwnym wypadku odtwarzaj od początku za każdym razem"
+msgid ""
+"Restore last frame when switching on/off, otherwise play from the start each "
+"time"
+msgstr ""
+"Przywróć ostatnią klatkę gdy przełączasz wł/wył, w przeciwnym wypadku "
+"odtwarzaj od początku za każdym razem"
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.property
 msgid "Use this property to define the Action position"
@@ -1137,8 +1141,13 @@
 msgstr "Priorytet"
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.priority
-msgid "Execution priority - lower numbers will override actions with higher numbers (with 2 or more actions at once, the overriding channels must be lower in the stack)"
-msgstr "Priorytet wykonania - niskie numery nadpisują akcje z wyższymi numerami (z dwoma lub więcej akcjami naraz nadpisujące kanały muszą być niżej na stosie)"
+msgid ""
+"Execution priority - lower numbers will override actions with higher numbers "
+"(with 2 or more actions at once, the overriding channels must be lower in "
+"the stack)"
+msgstr ""
+"Priorytet wykonania - niskie numery nadpisują akcje z wyższymi numerami (z "
+"dwoma lub więcej akcjami naraz nadpisujące kanały muszą być niżej na stosie)"
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.layer
 #. :src: bpy.types.Brush.sculpt_tool:'LAYER'
@@ -1289,8 +1298,12 @@
 msgstr "Dodaj"
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.use_additive
-msgid "Action is added to the current loc/rot/scale in global or local coordinate according to Local flag"
-msgstr "Akcja jest dodawana do bieżących transformacji lok/rot/skal w globalnych lub lokalnych współrzędnych zależnie od ustawienia flagi Lokalnie"
+msgid ""
+"Action is added to the current loc/rot/scale in global or local coordinate "
+"according to Local flag"
+msgstr ""
+"Akcja jest dodawana do bieżących transformacji lok/rot/skal w globalnych lub "
+"lokalnych współrzędnych zależnie od ustawienia flagi Lokalnie"
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.use_force
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.fh_force
@@ -1305,8 +1318,12 @@
 msgstr "Siła"
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.use_force
-msgid "Apply Action as a global or local force depending on the local option (dynamic objects only)"
-msgstr "Zastosuj akcję jako oddziaływanie globalne lub lokalne zależnie od opcji lokalnych (tylko dynamiczne obiekty)"
+msgid ""
+"Apply Action as a global or local force depending on the local option "
+"(dynamic objects only)"
+msgstr ""
+"Zastosuj akcję jako oddziaływanie globalne lub lokalne zależnie od opcji "
+"lokalnych (tylko dynamiczne obiekty)"
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.use_local
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.use_local
@@ -1568,8 +1585,12 @@
 msgstr "Cel drugoplanowy"
 
 #. :src: bpy.types.ArmatureActuator.secondary_target
-msgid "Set this object as the secondary target of the constraint (only IK polar target at the moment)"
-msgstr "Ustaw ten obiekt jako cel drugoplanowy dla ogranicznika (na razie tylko cele biegunowe IK)"
+msgid ""
+"Set this object as the secondary target of the constraint (only IK polar "
+"target at the moment)"
+msgstr ""
+"Ustaw ten obiekt jako cel drugoplanowy dla ogranicznika (na razie tylko cele "
+"biegunowe IK)"
 
 #. :src: bpy.types.ArmatureActuator.weight
 #. :src: bpy.types.BezierSplinePoint.weight_softbody
@@ -1680,8 +1701,7 @@
 #. :src: bpy.types.FreestyleLineStyle.integration_type:'MIN'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_warp.min
 #. :src: bpy.types.WM_OT_properties_edit.min
-#: scripts/addons/cycles/ui.py:208
-#: scripts/addons/cycles/ui.py:222
+#: scripts/addons/cycles/ui.py:208 scripts/addons/cycles/ui.py:222
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_constraint.py:252
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_constraint.py:259
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_constraint.py:266
@@ -1725,8 +1745,7 @@
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeChannelMatte.limit_method:'MAX'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_warp.max
 #. :src: bpy.types.WM_OT_properties_edit.max
-#: scripts/addons/cycles/ui.py:207
-#: scripts/addons/cycles/ui.py:221
+#: scripts/addons/cycles/ui.py:207 scripts/addons/cycles/ui.py:221
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_constraint.py:253
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_constraint.py:260
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_constraint.py:267
@@ -2125,7 +2144,8 @@
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.damping
 msgid "Damping factor: time constant (in frame) of low pass filter"
-msgstr "Współczynnik tłumienia: stała czasowa (w klatkach) filtru dolnoprzepustowego"
+msgstr ""
+"Współczynnik tłumienia: stała czasowa (w klatkach) filtru dolnoprzepustowego"
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.range
 #. :src: bpy.types.BoidSettings.range
@@ -2173,8 +2193,7 @@
 #. :src: bpy.types.NearSensor.distance
 #. :src: bpy.types.RadarSensor.distance
 #. :src: bpy.types.WorldLighting.distance
-#: scripts/addons/cycles/ui.py:501
-#: scripts/addons/cycles/ui.py:905
+#: scripts/addons/cycles/ui.py:501 scripts/addons/cycles/ui.py:905
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_constraint.py:218
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_data_bone.py:355
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_data_camera.py:218
@@ -2302,8 +2321,12 @@
 msgstr "Najmniejszy kąt"
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.angle_min
-msgid "Minimum angle to maintain with target direction (no correction is done if angle with target direction is between min and max)"
-msgstr "Minimalny kąt do utrzymywania z kierunkiem docelowym (bez korekty jeżeli kąt z kierunkiem docelowym mieści się w granicach)"
+msgid ""
+"Minimum angle to maintain with target direction (no correction is done if "
+"angle with target direction is between min and max)"
+msgstr ""
+"Minimalny kąt do utrzymywania z kierunkiem docelowym (bez korekty jeżeli kąt "
+"z kierunkiem docelowym mieści się w granicach)"
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.angle_max
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_beautify_fill.angle_limit
@@ -2315,8 +2338,12 @@
 msgstr "Największy kąt"
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.angle_max
-msgid "Maximum angle allowed with target direction (no correction is done if angle with target direction is between min and max)"
-msgstr "Maksymalny kąt dozwolony pomiędzy kierunkiem docelowym (bez korekty jeżeli mieści się w granicach)"
+msgid ""
+"Maximum angle allowed with target direction (no correction is done if angle "
+"with target direction is between min and max)"
+msgstr ""
+"Maksymalny kąt dozwolony pomiędzy kierunkiem docelowym (bez korekty jeżeli "
+"mieści się w granicach)"
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.fh_height
 msgid "Height of the force field area"
@@ -2349,8 +2376,12 @@
 msgstr "N"
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.use_normal
-msgid "Set object axis along (local axis) or parallel (global axis) to the normal at hit position"
-msgstr "Ustaw osie obiektu zgodnie z kierunkiem normalnym w miejscu trafienia (lokalne osie lub równolegle do normalnej w przypadku osi globalnych)"
+msgid ""
+"Set object axis along (local axis) or parallel (global axis) to the normal "
+"at hit position"
+msgstr ""
+"Ustaw osie obiektu zgodnie z kierunkiem normalnym w miejscu trafienia "
+"(lokalne osie lub równolegle do normalnej w przypadku osi globalnych)"
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.use_persistent
 msgid "PER"
@@ -2358,7 +2389,8 @@
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.use_persistent
 msgid "Persistent actuator: stays active even if ray does not reach target"
-msgstr "Mechanizm trwały: jest aktywny nawet wtedy gdy promień nie trafia w cel"
+msgstr ""
+"Mechanizm trwały: jest aktywny nawet wtedy gdy promień nie trafia w cel"
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.use_material_detect
 #. :src: bpy.types.CollisionSensor.use_material
@@ -2564,7 +2596,9 @@
 
 #. :src: bpy.types.EditObjectActuator.object
 msgid "Add this Object and all its children (can't be on a visible layer)"
-msgstr "Dodaj ten obiekt i wszystkich jego obiekty potomne (nie mogą być na widocznej warstwie)"
+msgstr ""
+"Dodaj ten obiekt i wszystkich jego obiekty potomne (nie mogą być na "
+"widocznej warstwie)"
 
 #. :src: bpy.types.EditObjectActuator.track_object
 msgid "Track to this Object"
@@ -2592,7 +2626,9 @@
 msgstr "Siatka"
 
 #. :src: bpy.types.EditObjectActuator.mesh
-msgid "Replace the existing, when left blank 'Phys' will remake the existing physics mesh"
+msgid ""
+"Replace the existing, when left blank 'Phys' will remake the existing "
+"physics mesh"
 msgstr "Zastąp istniejącą, gdy puste 'Fizyka' odbuduje obecną siatkę fizyczną"
 
 #. :src: bpy.types.EditObjectActuator.time
@@ -2655,8 +2691,12 @@
 msgstr "Fiz"
 
 #. :src: bpy.types.EditObjectActuator.use_replace_physics_mesh
-msgid "Replace the physics mesh (triangle bounds only - compound shapes not supported)"
-msgstr "Zastąp siatkę fizyczną (tylko granice trójkątne - kształty złożone nie są wspierane)"
+msgid ""
+"Replace the physics mesh (triangle bounds only - compound shapes not "
+"supported)"
+msgstr ""
+"Zastąp siatkę fizyczną (tylko granice trójkątne - kształty złożone nie są "
+"wspierane)"
 
 #. :src: bpy.types.EditObjectActuator.use_3d_tracking
 #. :src: bpy.types.SpaceView3D.stereo_3d_camera:'S3D'
@@ -2979,8 +3019,12 @@
 msgstr "Plik"
 
 #. :src: bpy.types.GameActuator.filename
-msgid "Load this blend file, use the \"//\" prefix for a path relative to the current blend file"

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list