[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [3132] branches/uk/uk.po: Ukrainian fixes and update

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Thu Oct 9 22:27:53 CEST 2014


Revision: 3132
          https://developer.blender.org/rBTS3132
Author:   lxlalexlxl
Date:     2014-10-09 20:27:53 +0000 (Thu, 09 Oct 2014)
Log Message:
-----------
Ukrainian fixes and update

Modified Paths:
--------------
    branches/uk/uk.po

Modified: branches/uk/uk.po
===================================================================
--- branches/uk/uk.po	2014-10-07 14:23:33 UTC (rev 3131)
+++ branches/uk/uk.po	2014-10-09 20:27:53 UTC (rev 3132)
@@ -11,15 +11,17 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.72 (sub 1) (b'b4860de')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-10-06 20:29:03\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-06 11:25+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-09 23:26+0200\n"
 "Last-Translator: \n"
-"Language-Team: Ukrainian (Ukraine) (http://www.transifex.com/projects/p/blender/language/uk_UA/)\n"
+"Language-Team: Ukrainian (Ukraine) (http://www.transifex.com/projects/p/"
+"blender/language/uk_UA/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: uk_UA\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.6.4"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.4\n"
 
 #. bpy.types.ActionGroup
 #. :src: bpy.types.ActionGroup
@@ -1739,8 +1741,12 @@
 
 #. bpy.types.ActionActuator.use_continue_last_frame
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.use_continue_last_frame
-msgid "Restore last frame when switching on/off, otherwise play from the start each time"
-msgstr "Відновлення останнього кадру при перемиканні, в іншому випадку - грати щоразу з початку"
+msgid ""
+"Restore last frame when switching on/off, otherwise play from the start each "
+"time"
+msgstr ""
+"Відновлення останнього кадру при перемиканні, в іншому випадку - грати "
+"щоразу з початку"
 
 #. bpy.types.ActionActuator.property
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.property
@@ -1893,8 +1899,13 @@
 
 #. bpy.types.ActionActuator.priority
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.priority
-msgid "Execution priority - lower numbers will override actions with higher numbers (with 2 or more actions at once, the overriding channels must be lower in the stack)"
-msgstr "Пріоритет виконання: менші номери перекривають дії з більшими номерами (з 2 або більше дій одночасно, канал, що перекриває, має бути нижче у стосі)"
+msgid ""
+"Execution priority - lower numbers will override actions with higher numbers "
+"(with 2 or more actions at once, the overriding channels must be lower in "
+"the stack)"
+msgstr ""
+"Пріоритет виконання: менші номери перекривають дії з більшими номерами (з 2 "
+"або більше дій одночасно, канал, що перекриває, має бути нижче у стосі)"
 
 #. bpy.types.ActionActuator.layer
 #. bpy.types.Brush.sculpt_tool:'LAYER'
@@ -2158,8 +2169,12 @@
 
 #. bpy.types.ActionActuator.use_additive
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.use_additive
-msgid "Action is added to the current loc/rot/scale in global or local coordinate according to Local flag"
-msgstr "Дію додано до поточного розташ/оберт/масшт в глобальній або локальній системі координат, відповідно до прапорця"
+msgid ""
+"Action is added to the current loc/rot/scale in global or local coordinate "
+"according to Local flag"
+msgstr ""
+"Дію додано до поточного розташ/оберт/масшт в глобальній або локальній "
+"системі координат, відповідно до прапорця"
 
 #. bpy.types.ActionActuator.use_force
 #. bpy.types.ConstraintActuator.fh_force
@@ -2185,8 +2200,12 @@
 
 #. bpy.types.ActionActuator.use_force
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.use_force
-msgid "Apply Action as a global or local force depending on the local option (dynamic objects only)"
-msgstr "Застосувати дію як глобальної чи локальної сили в залежності від параметру локальності (лише для динамічних об'єктів)"
+msgid ""
+"Apply Action as a global or local force depending on the local option "
+"(dynamic objects only)"
+msgstr ""
+"Застосувати дію як глобальної чи локальної сили в залежності від параметру "
+"локальності (лише для динамічних об'єктів)"
 
 #. bpy.types.ActionActuator.use_local
 #. bpy.types.ConstraintActuator.use_local
@@ -2216,7 +2235,9 @@
 #. bpy.types.ActionActuator.use_local
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.use_local
 msgid "Let the Action act in local coordinates, used in Force and Add mode"
-msgstr "Перемикає дію в локальні координати; використовується в режимах Сила та Додавання"
+msgstr ""
+"Перемикає дію в локальні координати; використовується в режимах Сила та "
+"Додавання"
 
 #. bpy.types.ActionActuator.apply_to_children
 #. bpy.types.OBJECT_OT_select_hierarchy.direction:'CHILD'
@@ -2624,8 +2645,11 @@
 
 #. bpy.types.ArmatureActuator.secondary_target
 #. :src: bpy.types.ArmatureActuator.secondary_target
-msgid "Set this object as the secondary target of the constraint (only IK polar target at the moment)"
-msgstr "Зробити цей об'єкт вторинною ціллю обмеження (наразі лише полярна ціль ІК)"
+msgid ""
+"Set this object as the secondary target of the constraint (only IK polar "
+"target at the moment)"
+msgstr ""
+"Зробити цей об'єкт вторинною ціллю обмеження (наразі лише полярна ціль ІК)"
 
 #. bpy.types.ArmatureActuator.weight
 #. bpy.types.BezierSplinePoint.weight_softbody
@@ -2807,8 +2831,7 @@
 #. :src: bpy.types.FreestyleLineStyle.integration_type:'MIN'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_warp.min
 #. :src: bpy.types.WM_OT_properties_edit.min
-#: scripts/addons/cycles/ui.py:208
-#: scripts/addons/cycles/ui.py:222
+#: scripts/addons/cycles/ui.py:208 scripts/addons/cycles/ui.py:222
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_constraint.py:252
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_constraint.py:259
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_constraint.py:266
@@ -2865,8 +2888,7 @@
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeChannelMatte.limit_method:'MAX'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_warp.max
 #. :src: bpy.types.WM_OT_properties_edit.max
-#: scripts/addons/cycles/ui.py:207
-#: scripts/addons/cycles/ui.py:221
+#: scripts/addons/cycles/ui.py:207 scripts/addons/cycles/ui.py:221
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_constraint.py:253
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_constraint.py:260
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_constraint.py:267
@@ -3587,8 +3609,7 @@
 #. :src: bpy.types.NearSensor.distance
 #. :src: bpy.types.RadarSensor.distance
 #. :src: bpy.types.WorldLighting.distance
-#: scripts/addons/cycles/ui.py:457
-#: scripts/addons/cycles/ui.py:851
+#: scripts/addons/cycles/ui.py:457 scripts/addons/cycles/ui.py:851
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_constraint.py:218
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_data_bone.py:355
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_data_camera.py:173
@@ -3786,8 +3807,12 @@
 
 #. bpy.types.ConstraintActuator.angle_min
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.angle_min
-msgid "Minimum angle to maintain with target direction (no correction is done if angle with target direction is between min and max)"
-msgstr "Найменший підтримуваний кут з напрямком на цільовий об'єкт (якщо кут знаходиться у заданих межах, корекція не виконується)"
+msgid ""
+"Minimum angle to maintain with target direction (no correction is done if "
+"angle with target direction is between min and max)"
+msgstr ""
+"Найменший підтримуваний кут з напрямком на цільовий об'єкт (якщо кут "
+"знаходиться у заданих межах, корекція не виконується)"
 
 #. bpy.types.ConstraintActuator.angle_max
 #. bpy.types.MESH_OT_beautify_fill.angle_limit
@@ -3806,8 +3831,12 @@
 
 #. bpy.types.ConstraintActuator.angle_max
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.angle_max
-msgid "Maximum angle allowed with target direction (no correction is done if angle with target direction is between min and max)"
-msgstr "Найбільший підтримуваний кут з напрямком на цільовий об'єкт (якщо кут знаходиться у заданих межах, корекція не виконується)"
+msgid ""
+"Maximum angle allowed with target direction (no correction is done if angle "
+"with target direction is between min and max)"
+msgstr ""
+"Найбільший підтримуваний кут з напрямком на цільовий об'єкт (якщо кут "
+"знаходиться у заданих межах, корекція не виконується)"
 
 #. bpy.types.ConstraintActuator.fh_height
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.fh_height
@@ -3850,8 +3879,12 @@
 
 #. bpy.types.ConstraintActuator.use_normal
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.use_normal
-msgid "Set object axis along (local axis) or parallel (global axis) to the normal at hit position"
-msgstr "Встановити вісь об'єкта уздовж (локальна вісь) або паралельно (глобальна вісь) до нормалі у точці зіткнення"
+msgid ""
+"Set object axis along (local axis) or parallel (global axis) to the normal "
+"at hit position"
+msgstr ""
+"Встановити вісь об'єкта уздовж (локальна вісь) або паралельно (глобальна "
+"вісь) до нормалі у точці зіткнення"
 
 #. bpy.types.ConstraintActuator.use_persistent
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.use_persistent
@@ -3861,7 +3894,9 @@
 #. bpy.types.ConstraintActuator.use_persistent
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.use_persistent
 msgid "Persistent actuator: stays active even if ray does not reach target"
-msgstr "Постійний активатор: залишається активним, навіть якщо промінь не досягає цілі"
+msgstr ""
+"Постійний активатор: залишається активним, навіть якщо промінь не досягає "
+"цілі"
 
 #. bpy.types.ConstraintActuator.use_material_detect
 #. bpy.types.CollisionSensor.use_material
@@ -4229,8 +4264,12 @@
 
 #. bpy.types.EditObjectActuator.mesh
 #. :src: bpy.types.EditObjectActuator.mesh
-msgid "Replace the existing, when left blank 'Phys' will remake the existing physics mesh"
-msgstr "Замінна наявного: при порожньому полі 'Фіз' перераховує наявний каркас для фізики"
+msgid ""
+"Replace the existing, when left blank 'Phys' will remake the existing "
+"physics mesh"
+msgstr ""
+"Замінна наявного: при порожньому полі 'Фіз' перераховує наявний каркас для "
+"фізики"
 
 #. bpy.types.EditObjectActuator.time
 #. :src: bpy.types.EditObjectActuator.time
@@ -4315,8 +4354,11 @@
 
 #. bpy.types.EditObjectActuator.use_replace_physics_mesh
 #. :src: bpy.types.EditObjectActuator.use_replace_physics_mesh
-msgid "Replace the physics mesh (triangle bounds only - compound shapes not supported)"
-msgstr "Замінити каркас для фізики (лише трикутники; складені форми не підтримуються)"
+msgid ""
+"Replace the physics mesh (triangle bounds only - compound shapes not "
+"supported)"
+msgstr ""
+"Замінити каркас для фізики (лише трикутники; складені форми не підтримуються)"
 
 #. bpy.types.EditObjectActuator.use_3d_tracking
 #. :src: bpy.types.EditObjectActuator.use_3d_tracking
@@ -4798,8 +4840,12 @@
 
 #. bpy.types.GameActuator.filename

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list