[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/bf-translations [907] branches/uk/uk.po:

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Mon Aug 13 23:30:18 CEST 2012


Revision: 907
          http://projects.blender.org/scm/viewvc.php?view=rev&root=bf-translations&revision=907
Author:   lxlalexlxl
Date:     2012-08-13 21:30:17 +0000 (Mon, 13 Aug 2012)
Log Message:
-----------


Modified Paths:
--------------
    branches/uk/uk.po

Modified: branches/uk/uk.po
===================================================================
--- branches/uk/uk.po	2012-08-13 20:14:57 UTC (rev 906)
+++ branches/uk/uk.po	2012-08-13 21:30:17 UTC (rev 907)
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-08-13 19:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-10 17:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-13 15:16+0200\n"
 "Last-Translator: Olexandr Pylypchuk <pilipchukap at rambler.ru>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <kde-i18n-doc at kde.org>\n"
 "Language: uk\n"
@@ -5573,9 +5573,8 @@
 #: bpy.types.WM_OT_context_set_int
 #: bpy.types.WM_OT_context_set_string
 #: bpy.types.WM_OT_context_set_value
-#, fuzzy
 msgid "Set a context value"
-msgstr "Вказати активний шар"
+msgstr "Задати контекстне значення"
 
 #: bpy.types.ToolSettings.use_snap_self
 msgid "Project to Self"
@@ -5939,9 +5938,8 @@
 msgstr "Колір 1"
 
 #: bpy.types.Scene.audio_distance_model:'NONE'
-#, fuzzy
 msgid "No distance attenuation"
-msgstr "Ні відстань загасання"
+msgstr "Не згасати з відстаню"
 
 #: bpy.types.ParticleSettings.use_size_deflect
 msgid "Size Deflect"
@@ -7701,9 +7699,8 @@
 msgstr "Зажим осі Z кривої"
 
 #: bpy.types.TextureSlot.scale
-#, fuzzy
 msgid "Set scaling for the texture's X, Y and Z sizes"
-msgstr "Встановіть масштабування для X текстури, Y і Z розміру"
+msgstr "Задати масштаб для розмірів X, Y та Z текстури"
 
 #: bpy.types.Material.diffuse_toon_smooth
 #, fuzzy
@@ -7974,9 +7971,8 @@
 msgstr "Колір вільної ручки"
 
 #: bpy.types.VertexWeightProximityModifier
-#, fuzzy
 msgid "Set the weights of vertices in a group from a target object's distance"
-msgstr "Установка ваг вершин в групі з відстані цільового об'єкта"
+msgstr "Установити вагу вершин групи за відстанню до цільового об'єкта"
 
 #: bpy.types.CollisionSettings.permeability
 msgid "Chance that the particle will pass through the mesh"
@@ -8165,9 +8161,8 @@
 msgstr "Площина"
 
 #: bpy.types.SEQUENCER_OT_duplicate_move
-#, fuzzy
 msgid "Duplicate selected strips and move them"
-msgstr "Дублювати вибрані об'єкти та перемістити їх"
+msgstr "Дублювати вибрані смужки та пересунути їх"
 
 #: bpy.types.MovieTrackingTrack.select
 msgid "Track is selected"
@@ -8185,9 +8180,8 @@
 msgstr "Наступний рядок"
 
 #: bpy.types.CollisionSettings.friction_factor
-#, fuzzy
 msgid "Amount of friction during particle collision"
-msgstr "Кількість тертя під час зіткнення частинок"
+msgstr "Рівень тертя під час зіткнення частинок"
 
 #: bpy.types.SpaceClipEditor.grease_pencil_source
 msgid "Where the grease pencil comes from"
@@ -8213,9 +8207,8 @@
 msgstr "Вибрати найкоротший шлях"
 
 #: bpy.types.IMPORT_SCENE_OT_autocad_dxf.thic_on
-#, fuzzy
 msgid "Support THICKNESS"
-msgstr "Підтримка ТОВЩИНА"
+msgstr "Підтримка ТОВЩИНИ"
 
 #: bpy.types.Mesh.use_mirror_topology
 msgid "Topology Mirror"
@@ -8245,9 +8238,8 @@
 #: bpy.types.UV_OT_cylinder_project.scale_to_bounds
 #: bpy.types.UV_OT_project_from_view.scale_to_bounds
 #: bpy.types.UV_OT_sphere_project.scale_to_bounds
-#, fuzzy
 msgid "Scale to Bounds"
-msgstr "Масштабування до кордону"
+msgstr "Масштабувати до меж"
 
 #: bpy.types.TEXT_OT_comment
 msgctxt "Operator"
@@ -8308,9 +8300,8 @@
 msgstr "Індекс активного матеріалу"
 
 #: bpy.types.SpeedControlSequence
-#, fuzzy
 msgid "Sequence strip to control the speed of other strips"
-msgstr "Послідовність смуга для управління швидкістю інших смуг"
+msgstr "Смужка послідовності для керування швидкістю інших смужок"
 
 #: bpy.types.EffectorWeights.lennardjones
 msgid "Lennard-Jones effector weight"
@@ -8325,9 +8316,8 @@
 msgstr "Контроль швидкості: найбільша швидкість (кб/сек)"
 
 #: bpy.types.SequenceEditor.active_strip
-#, fuzzy
 msgid "Sequencer's active strip"
-msgstr "Активний секвенсора смуги"
+msgstr "Активна смужка редактора послідовності"
 
 #: release/scripts/startup/bl_ui/properties_game.py:628
 msgid "Linear Threshold"
@@ -8370,9 +8360,8 @@
 msgstr "Нахилити вибрані керувальні точки 3D-кривої"
 
 #: bpy.types.UserPreferencesView.show_view_name
-#, fuzzy
 msgid "Show the name of the view's direction in each 3D View"
-msgstr "Показати ім'я направленні подання в кожному 3D View"
+msgstr "Показати назву напрямку зору в кожному 3D-вигляді"
 
 #: bpy.types.SCRIPT_OT_execute_preset.menu_idname
 msgid "Menu ID Name"
@@ -8383,7 +8372,6 @@
 msgstr "Текстура впливає на значення альфа-каналу"
 
 #: bpy.types.SpecialNode.type:'WHILELOOP'
-#, fuzzy
 msgid "While Loop"
 msgstr "Цикл While"
 
@@ -8762,9 +8750,8 @@
 msgstr "Еталонний об'єкт"
 
 #: bpy.types.ThemeOutliner.selected_highlight
-#, fuzzy
 msgid "Selected Highlight"
-msgstr "Обраний Highlight"
+msgstr "Підсвічення вибраного"
 
 #: bpy.types.UI_OT_edittranslation.update_po
 msgid "Update po file, try to rebuild mo file, and refresh Blender UI"
@@ -9043,9 +9030,8 @@
 
 #: bpy.types.OBJECT_OT_select_grouped.type:'PROPERTIES'
 #: bpy.types.IMAGE_PT_game_properties
-#, fuzzy
 msgid "Game Properties"
-msgstr "Властивості гри"
+msgstr "Ігрові властивості"
 
 #: release/scripts/startup/bl_ui/properties_data_modifier.py:665
 msgid "Material Index Offset:"
@@ -9169,9 +9155,8 @@
 msgstr "Операція:"
 
 #: bpy.types.UI_OT_edittranslation.rna_struct
-#, fuzzy
 msgid "Identifier of the RNA struct, if any"
-msgstr "Ідентифікатор елемента, що вилучається"
+msgstr "Ідентифікатор структури RNA, якщо є"
 
 #: bpy.types.MESH_OT_edge_collapse
 msgid "Collapse selected edges"
@@ -11218,9 +11203,8 @@
 msgstr "Масштабування (у часі) шуму"
 
 #: bpy.types.OBJECT_OT_transform_apply
-#, fuzzy
 msgid "Apply the object's transformation to its data"
-msgstr "Застосування перетворення об'єкта його дані"
+msgstr "Застосувати перетворення об'єкта до його даних"
 
 #: bpy.types.WM_OT_collada_export.include_uv_textures
 msgid "Include UV Textures"
@@ -11231,9 +11215,8 @@
 msgstr "Вигнуті"
 
 #: bpy.types.POSE_OT_paste.selected_mask
-#, fuzzy
 msgid "Only paste the stored pose on to selected bones in the current pose"
-msgstr "Тільки вставте зберігається позі на вибраної кістки в поточному представляють"
+msgstr "Лише вставити збережену позу на вибрані кістки у поточній позі"
 
 #: bpy.types.FollowPathConstraint.up_axis
 #: bpy.types.TrackToConstraint.up_axis
@@ -11600,10 +11583,9 @@
 
 #: bpy.types.UI_OT_edittranslation
 #: bpy.types.UI_OT_edittranslation_init
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Edit Translation"
-msgstr "Переміщення"
+msgstr "Відредагувати переклад"
 
 #: bpy.types.VIEW3D_OT_view_pan.type:'PANDOWN'
 msgid "Pan Down"
@@ -11648,9 +11630,8 @@
 msgstr "Модифікатор Арматура"
 
 #: bpy.types.SpaceUVEditor.show_modified_edges
-#, fuzzy
 msgid "Draw edges after modifiers are applied"
-msgstr "Намалюйте краю після модифікатори застосовуються"
+msgstr "Намалювати ребра після застосування модифікаторів"
 
 #: bpy.types.ThemeView3D.skin_root
 msgid "Skin Root"
@@ -11856,9 +11837,8 @@
 msgstr "Використати поворот Z предка"
 
 #: bpy.types.AnimationStitchSettings.stick_bone
-#, fuzzy
 msgid "Bone to freeze during transition"
-msgstr "Кость заморозити в перехідний період"
+msgstr "Кістка, що заморожується при переміщенні"
 
 #: bpy.types.TEXT_OT_to_3d_object
 msgctxt "Operator"
@@ -12075,9 +12055,8 @@
 msgstr "Включити UV"
 
 #: bpy.types.MESH_OT_sort_elements.type:'CURSOR_DISTANCE'
-#, fuzzy
 msgid "Sort selected elements from nearest to farthest from 3D cursor"
-msgstr "Упорядкувати елементи від найближчого до найдальшого відносно 3D-курсора"
+msgstr "Упорядкувати вибрані елементи від найближчого до найдальшого відносно 3D-курсора"
 
 #: bpy.types.POSE_OT_breakdown
 msgctxt "Operator"
@@ -12117,9 +12096,8 @@
 msgstr "Завантажити дані трикутникового каркасу STL"
 
 #: bpy.types.PointDensity.object
-#, fuzzy
 msgid "Object to take point data from"
-msgstr "Об'єкт прийняти точку даних"
+msgstr "Об'єкт з якого отримати дані точок"
 
 #: bpy.types.MaskParent.sub_parent
 #, fuzzy
@@ -12187,9 +12165,8 @@
 msgstr "Режим межі буфера"
 
 #: bpy.types.CompositorNodeTonemap.tonemap_type:'RD_PHOTORECEPTOR'
-#, fuzzy
 msgid "R/D Photoreceptor"
-msgstr "R / D фоторецептора"
+msgstr "R/D фоторецептор"
 
 #: bpy.types.OBJECT_OT_quick_fluid.style
 msgid "Fluid Style"
@@ -12235,9 +12212,8 @@
 msgstr "Охоронювані верств проксі екземпляри будуть відновлені параметри проксі-сервера у файлі перезавантаження і скасувати"
 
 #: bpy.types.ChildOfConstraint.inverse_matrix
-#, fuzzy
 msgid "Transformation matrix to apply before"
-msgstr "Перетворення матриці застосовуються до"
+msgstr "Матриця перетворення для застосування перед"
 
 #: bpy.types.AnimationStitchSettings.second_offset
 msgid "Second offset"
@@ -12570,9 +12546,8 @@
 msgstr "Інтерполяція нахилу"
 
 #: release/scripts/startup/bl_ui/properties_scene.py:168
-#, fuzzy
 msgid "Array Target:"
-msgstr "Масив Мета:"
+msgstr "Ціль масиву:"
 
 #: bpy.types.DynamicPaintBrushSettings.wave_type:'REFLECT'
 msgid "Reflect Only"
@@ -12882,9 +12857,8 @@
 msgstr "Показати ієрархію"
 
 #: bpy.types.NodeOutputFileSlotFile.use_node_format
-#, fuzzy
 msgid "Use Node Format"
-msgstr "Використання вузлів формат"
+msgstr "Використати формат вузла"
 
 #: bpy.types.MESH_OT_uvs_reverse
 msgid "Flip direction of UV coordinates inside faces"
@@ -12960,9 +12934,8 @@
 msgstr "Показати шви UV-розгортки"
 
 #: bpy.types.PropertyGroup
-#, fuzzy
 msgid "Group of ID properties"
-msgstr "Група ID властивості"
+msgstr "Група ID-властивостей"
 
 #: bpy.types.DomainFluidSettings.simulation_rate
 msgid "Fluid motion rate (0 = stationary, 1 = normal speed)"
@@ -13205,9 +13178,8 @@
 msgstr "До найменшого X"
 
 #: bpy.types.MaterialTextureSlot.normal_factor
-#, fuzzy
 msgid "Amount texture affects normal values"
-msgstr "Кількість текстур впливає на нормальні значення"
+msgstr "Рівень впливу текстури на значення нормалей"
 
 #: bpy.types.UserPreferencesSystem.use_scripts_auto_execute
 msgid "Auto Run Python Scripts"
@@ -13239,9 +13211,8 @@
 msgstr "Використовувати екстремальне альфа"
 
 #: bpy.types.MaterialTextureSlot.specular_factor
-#, fuzzy
 msgid "Specular Factor"
-msgstr "Дзеркальне фактор"
+msgstr "Коефіцієнт віддзеркалення"
 
 #: release/scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:959
 msgid "Visual Transform"
@@ -14273,9 +14244,8 @@
 msgstr "Включити ребра"
 
 #: bpy.types.GreasePencil.use_stroke_endpoints
-#, fuzzy
 msgid "Only use the first and last parts of the stroke for snapping"
-msgstr "Використовуйте тільки перша і остання частини ходу для прив'язки"
+msgstr "Використати для прив'язки лише першу та останню частини штриха"
 
 #: bpy.types.IKParam.ik_solver
 #: bpy.types.Pose.ik_solver
@@ -15476,9 +15446,8 @@
 msgstr "Фільтрувати фільми"
 

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list