[Bf-translations-svn] SVN commit: [5418] branches/sk/sk.po: Updated Slovak translations (from Jozef Matta @pegas923).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Mon Oct 12 09:34:57 CEST 2020


Revision: 5418
          https://developer.blender.org/rBTS5418
Author:   mont29
Date:     2020-10-12 09:34:57 +0200 (Mon, 12 Oct 2020)
Log Message:
-----------
Updated Slovak translations (from Jozef Matta @pegas923).

Modified Paths:
--------------
    branches/sk/sk.po

Modified: branches/sk/sk.po
===================================================================
--- branches/sk/sk.po	2020-10-08 20:11:55 UTC (rev 5417)
+++ branches/sk/sk.po	2020-10-12 07:34:57 UTC (rev 5418)
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.91.0 Alpha (b'6e7617211b67')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-01 00:00:00\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-09-30 09:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-09 09:15+0200\n"
 "Last-Translator: Jozef Matta <jozef.m923 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sk_SK\n"
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n>=2 && n<=4 ? 1 : 2);"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n>=2 && n<=4 ? 1 : 2);\n"
 
 #. :src: bpy.types.ActionFCurves
 msgid "Action F-Curves"
@@ -50,8 +50,8 @@
 #. :src: bpy.types.Region.type:'CHANNELS'
 #. :src: bpy.types.ThemeDopeSheet.channels
 #. :src: bpy.types.VolumeGrid.channels
-#: scripts/startup/bl_ui/space_node.py:617
-#: scripts/startup/bl_ui/space_userpref.py:568
+#. :src: scripts/startup/bl_ui/space_node.py:617
+#. :src: scripts/startup/bl_ui/space_userpref.py:568
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
@@ -206,7 +206,7 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_lock.action:'LOCK'
 #. :src: bpy.types.RegionView3D.lock_rotation
 #. :src: bpy.types.Sequence.lock
-#: source/blender/modifiers/intern/MOD_simpledeform.c:511
+#. :src: source/blender/modifiers/intern/MOD_simpledeform.c:511
 msgid "Lock"
 msgstr "Zamknutá"
 
@@ -374,12 +374,12 @@
 #. :src: bpy.types.ViewLayer.name
 #. :src: bpy.types.VolumeGrid.name
 #. :src: bpy.types.wmOwnerID.name
-#: scripts/startup/bl_ui/properties_data_camera.py:386
-#: scripts/startup/bl_ui/properties_object.py:224
-#: scripts/startup/bl_ui/properties_physics_dynamicpaint.py:444
-#: scripts/startup/bl_ui/properties_physics_dynamicpaint.py:474
-#: source/blender/editors/space_file/filesel.c:714
-#: source/blender/editors/space_node/drawnode.c:750
+#. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_data_camera.py:386
+#. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_object.py:224
+#. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_physics_dynamicpaint.py:444
+#. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_physics_dynamicpaint.py:474
+#. :src: source/blender/editors/space_file/filesel.c:714
+#. :src: source/blender/editors/space_node/drawnode.c:750
 msgid "Name"
 msgstr "Názov"
 
@@ -665,8 +665,13 @@
 msgstr "Rozdeľujte pamäť medzi zariadeniami"
 
 #. :src: bpy.types.CyclesPreferences.peer_memory
-msgid "Make more room for large scenes to fit by distributing memory across interconnected devices (e.g. via NVLink) rather than duplicating it"
-msgstr "Vytvorte viac priestoru pre prispôsobenie veľkých scén tak, že budete rozdeľovať pamäť medzi vzájomne prepojenými zariadeniami (napr. prostredníctvom NVLink) radšej ako vytvárať duplikáty"
+msgid ""
+"Make more room for large scenes to fit by distributing memory across "
+"interconnected devices (e.g. via NVLink) rather than duplicating it"
+msgstr ""
+"Vytvorte viac priestoru pre prispôsobenie veľkých scén tak, že budete rozdeľovať "
+"pamäť medzi vzájomne prepojenými zariadeniami (napr. prostredníctvom NVLink) "
+"radšej ako vytvárať duplikáty"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.FRIBIDI_LIB
 msgid "Fribidi Library"
@@ -673,8 +678,14 @@
 msgstr "Knižnica Fribidi"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.FRIBIDI_LIB
-msgid "The FriBidi C compiled library (.so under Linux, .dll under windows...), you’ll likely have to edit it if you’re under Windows, e.g. using the one included in svn's libraries repository"
-msgstr "Skompilovaná knižnica FriBidi C (.so pod Linuxom, .dll pod Windows), budete pravdepodobne musieť upraviť, ak ste pod Windows, napríklad použitím jednou so zahrnutých SVN knižníc úložiska"
+msgid ""
+"The FriBidi C compiled library (.so under Linux, .dll under windows...), you’ll "
+"likely have to edit it if you’re under Windows, e.g. using the one included in "
+"svn's libraries repository"
+msgstr ""
+"Skompilovaná knižnica FriBidi C (.so pod Linuxom, .dll pod Windows), budete "
+"pravdepodobne musieť upraviť, ak ste pod Windows, napríklad použitím jednou so "
+"zahrnutých SVN knižníc úložiska"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.GETTEXT_MSGFMT_EXECUTABLE
 msgid "Gettext 'msgfmt' executable"
@@ -681,8 +692,12 @@
 msgstr "Spustiteľný súbor gettext 'msgfmt'"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.GETTEXT_MSGFMT_EXECUTABLE
-msgid "The gettext msgfmt 'compiler'. You’ll likely have to edit it if you’re under Windows"
-msgstr "Súbor gettext msgfmt \"kompilátor\". Budete pravdepodobne musieť upraviť, ak ste pod Windows"
+msgid ""
+"The gettext msgfmt 'compiler'. You’ll likely have to edit it if you’re under "
+"Windows"
+msgstr ""
+"Súbor gettext msgfmt \"kompilátor\". Budete pravdepodobne musieť upraviť, ak ste "
+"pod Windows"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.I18N_DIR
 msgid "Translation Root"
@@ -721,8 +736,12 @@
 msgstr "Upozornenie msgid nie je veľké písmeno"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.WARN_MSGID_NOT_CAPITALIZED
-msgid "Warn about messages not starting by a capitalized letter (with a few allowed exceptions!)"
-msgstr "Upozornenie na správy nezačínajúcich veľkými písmenami (s niekoľkými povolenými výnimkami!)"
+msgid ""
+"Warn about messages not starting by a capitalized letter (with a few allowed "
+"exceptions!)"
+msgstr ""
+"Upozornenie na správy nezačínajúcich veľkými písmenami (s niekoľkými povolenými "
+"výnimkami!)"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.persistent_data_path
 msgid "Persistent Data Path"
@@ -729,8 +748,12 @@
 msgstr "Cesta trvalých údajov"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.persistent_data_path
-msgid "The name of a json file storing those settings (unfortunately, Blender's system does not work here)"
-msgstr "Názov json súboru na uloženie týchto nastavení (bohužiaľ, systém Blenderu tu nefunguje)"
+msgid ""
+"The name of a json file storing those settings (unfortunately, Blender's system "
+"does not work here)"
+msgstr ""
+"Názov json súboru na uloženie týchto nastavení (bohužiaľ, systém Blenderu tu "
+"nefunguje)"
 
 #. :src: bpy.types.Addons
 msgid "User Add-ons"
@@ -780,9 +803,9 @@
 #. :src: bpy.types.SequenceProxy.filepath
 #. :src: bpy.types.SpaceNodeEditorPath
 #. :src: bpy.types.StudioLight.path
-#: scripts/startup/bl_ui/properties_physics_common.py:154
-#: scripts/startup/bl_ui/space_clip.py:76
-#: source/blender/editors/space_graph/graph_buttons.c:768
+#. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_physics_common.py:154
+#. :src: scripts/startup/bl_ui/space_clip.py:76
+#. :src: source/blender/editors/space_graph/graph_buttons.c:768
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta"
 
@@ -827,8 +850,8 @@
 #. :src: bpy.types.Volume.animation_data
 #. :src: bpy.types.World.animation_data
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_make_links_data.type:'ANIMATION'
-#: source/blender/editors/space_nla/nla_buttons.c:282
-#: source/blender/editors/space_nla/nla_buttons.c:587
+#. :src: source/blender/editors/space_nla/nla_buttons.c:282
+#. :src: source/blender/editors/space_nla/nla_buttons.c:587
 msgid "Animation Data"
 msgstr "Údaje animácie"
 
@@ -891,7 +914,7 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_PT_bActionConstraint_action
 #. :src: bpy.types.BONE_PT_bActionConstraint_action
 #. :src: bpy.types.SpaceDopeSheetEditor.action
-#: scripts/startup/bl_ui/space_userpref.py:395
+#. :src: scripts/startup/bl_ui/space_userpref.py:395
 msgid "Action"
 msgstr "Akcia"
 
@@ -905,7 +928,9 @@
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.action_blend_type
 msgid "Method used for combining Active Action's result with result of NLA stack"
-msgstr "Metóda používaná na kombinovanie výsledku aktívnej akcie s výsledkom zásobníka NLA"
+msgstr ""
+"Metóda používaná na kombinovanie výsledku aktívnej akcie s výsledkom zásobníka "
+"NLA"
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.action_blend_type:'REPLACE'
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.gpencil_vertex_icon:'REPLACE'
@@ -937,8 +962,10 @@
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.action_blend_type:'REPLACE'
 #. :src: bpy.types.NlaStrip.blend_type:'REPLACE'
-msgid "The strip values replace the accumulated results by amount specified by influence"
-msgstr "Hodnoty pásov nahrádzajú nahromadené výsledky podľa množstva určeného vplyvom"
+msgid ""
+"The strip values replace the accumulated results by amount specified by influence"
+msgstr ""
+"Hodnoty pásov nahrádzajú nahromadené výsledky podľa množstva určeného vplyvom"
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.action_blend_type:'COMBINE'
 #. :src: bpy.types.NlaStrip.blend_type:'COMBINE'
@@ -947,8 +974,12 @@
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.action_blend_type:'COMBINE'
 #. :src: bpy.types.NlaStrip.blend_type:'COMBINE'
-msgid "The strip values are combined with accumulated results by appropriately using addition, multiplication, or quaternion math, based on channel type"
-msgstr "Pás hodnoty je kombinovaný s nahromadenými výsledkami vhodne použitím sčítania, násobenia alebo štvoricou matematiky, na základe typu kanála"
+msgid ""
+"The strip values are combined with accumulated results by appropriately using "
+"addition, multiplication, or quaternion math, based on channel type"
+msgstr ""
+"Pás hodnoty je kombinovaný s nahromadenými výsledkami vhodne použitím sčítania, "
+"násobenia alebo štvoricou matematiky, na základe typu kanála"
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.action_blend_type:'ADD'
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.direction:'ADD'
@@ -1167,7 +1198,7 @@
 #. :src: bpy.types.ShaderFxGlow.blend_mode:'MULTIPLY'
 #. :src: bpy.types.ShaderFxRim.mode:'MULTIPLY'
 #. :src: bpy.types.TextureSlot.blend_type:'MULTIPLY'
-#: scripts/startup/bl_ui/space_sequencer.py:1779
+#. :src: scripts/startup/bl_ui/space_sequencer.py:1779
 msgid "Multiply"
 msgstr "Násobenie"
 
@@ -1181,8 +1212,11 @@
 msgstr "Extrapolácia akcie"
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.action_extrapolation
-msgid "Action to take for gaps past the Active Action's range (when evaluating with NLA)"
-msgstr "Opatrenia na odstránenie medzier v rozsahu aktívnej akcie (pri hodnotení použitím NLA)"
+msgid ""
+"Action to take for gaps past the Active Action's range (when evaluating with NLA)"
+msgstr ""
+"Opatrenia na odstránenie medzier v rozsahu aktívnej akcie (pri hodnotení "
+"použitím NLA)"
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.action_extrapolation:'NOTHING'
 #. :src: bpy.types.FieldSettings.guide_kink_type:'NONE'
@@ -1208,8 +1242,11 @@
 

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list