[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [3293] branches/hu/hu.po:

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Sat Jan 31 14:58:45 CET 2015


Revision: 3293
          https://developer.blender.org/rBTS3293
Author:   monsieur
Date:     2015-01-31 13:58:44 +0000 (Sat, 31 Jan 2015)
Log Message:
-----------


Modified Paths:
--------------
    branches/hu/hu.po

Modified: branches/hu/hu.po
===================================================================
--- branches/hu/hu.po	2015-01-30 15:51:26 UTC (rev 3292)
+++ branches/hu/hu.po	2015-01-31 13:58:44 UTC (rev 3293)
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.73 (sub 4) (b'59e2f91')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-01-26 21:49:29\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-01-30 16:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-01-31 14:55+0100\n"
 "Last-Translator: Pomsár Miklós <administrator at magyarblender.hu>\n"
 "Language-Team: MagyarBlender <administrator at magyarblender.hu>\n"
 "Language: hu\n"
@@ -28657,11 +28657,11 @@
 #. :src: bpy.types.Mesh.shape_keys
 #. :src: bpy.types.DATA_PT_shape_keys
 msgid "Shape Keys"
-msgstr ""
+msgstr "Formakulcsok"
 
 #. :src: bpy.types.BlendData.shape_keys
 msgid "Shape Key datablocks"
-msgstr ""
+msgstr "Formakulcs adatblokkok"
 
 #. :src: bpy.types.BlendData.scripts
 msgid "Scripts"
@@ -56532,7 +56532,7 @@
 #. :src: bpy.types.Mesh.auto_texspace
 #. :src: bpy.types.MetaBall.use_auto_texspace
 msgid "Auto Texture Space"
-msgstr ""
+msgstr "Automatikus textúratér"
 
 #. :src: bpy.types.Curve.use_auto_texspace
 #. :src: bpy.types.Mesh.use_auto_texspace
@@ -56541,30 +56541,32 @@
 msgid ""
 "Adjust active object's texture space automatically when transforming object"
 msgstr ""
+"Az aktív objektum textúraterének automatikus beállítása az objektum "
+"átalakításakor"
 
 #. :src: bpy.types.Curve.texspace_location
 #. :src: bpy.types.Mesh.texspace_location
 #. :src: bpy.types.MetaBall.texspace_location
 msgid "Texture Space Location"
-msgstr ""
+msgstr "Textúratér helyzet"
 
 #. :src: bpy.types.Curve.texspace_location
 #. :src: bpy.types.Mesh.texspace_location
 #. :src: bpy.types.MetaBall.texspace_location
 msgid "Texture space location"
-msgstr ""
+msgstr "Textúratér helyzet"
 
 #. :src: bpy.types.Curve.texspace_size
 #. :src: bpy.types.Mesh.texspace_size
 #. :src: bpy.types.MetaBall.texspace_size
 msgid "Texture Space Size"
-msgstr ""
+msgstr "Textúratér méret"
 
 #. :src: bpy.types.Curve.texspace_size
 #. :src: bpy.types.Mesh.texspace_size
 #. :src: bpy.types.MetaBall.texspace_size
 msgid "Texture space size"
-msgstr ""
+msgstr "Textúratér méret"
 
 #. :src: bpy.types.Curve.use_uv_as_generated
 msgid "Use UV for mapping"
@@ -59385,7 +59387,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Key.key_blocks
 msgid "Shape keys"
-msgstr ""
+msgstr "Formakulcsok"
 
 #. :src: bpy.types.Key.user
 #. :src: Add-ons' categories
@@ -63032,7 +63034,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Mesh
 msgid "Mesh datablock defining geometric surfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Térháló adatblokk, geometriai felületek meghatározásához"
 
 #. :src: bpy.types.Mesh.vertices
 #. :src: bpy.types.VIEW3D_MT_edit_mesh_vertices
@@ -63267,11 +63269,13 @@
 
 #. :src: bpy.types.Mesh.texture_mesh
 msgid "Texture Mesh"
-msgstr ""
+msgstr "Textúra térháló"
 
 #. :src: bpy.types.Mesh.texture_mesh
 msgid "Use another mesh for texture indices (vertex indices must be aligned)"
 msgstr ""
+"Másik térháló használata a textúra indexekhez (a csúcspont indexeknek "
+"igazodniuk kell)"
 
 #. :src: bpy.types.Mesh.uv_layers
 msgid "UV Loop Layers"
@@ -63443,7 +63447,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Mesh.use_auto_smooth
 msgid "Auto Smooth"
-msgstr ""
+msgstr "Automatikus simítás"
 
 #. :src: bpy.types.Mesh.use_auto_smooth
 msgid ""
@@ -63450,30 +63454,35 @@
 "Treat all set-smoothed faces with angles less than the specified angle as "
 "'smooth', unless they are linked by a sharp edge"
 msgstr ""
+"Az összes simított árnyékolásra beállított oldallap simított árnyékolása, ha "
+"megadott szögnél kisebbek a szögei, hacsak nem élkiemeléssel vannak "
+"összekötve"
 
 #. :src: bpy.types.Mesh.auto_smooth_angle
 msgid "Auto Smooth Angle"
-msgstr ""
+msgstr "Automatikus simítás szöge"
 
 #. :src: bpy.types.Mesh.auto_smooth_angle
 msgid "Maximum angle between face normals that 'Auto Smooth' will operate on"
 msgstr ""
+"Az oldallapok normálisai közötti maximum szög, amivel az \"Automatikus "
+"simítás\" dolgozni fog"
 
 #. :src: bpy.types.Mesh.show_double_sided
 msgid "Double Sided"
-msgstr ""
+msgstr "Kétoldalas"
 
 #. :src: bpy.types.Mesh.show_double_sided
 msgid "Render/display the mesh with double or single sided lighting"
-msgstr ""
+msgstr "Térháló renderelése/megjelenítése kettő vagy egy oldalas világítással"
 
 #. :src: bpy.types.Mesh.texco_mesh
 msgid "Texture Space Mesh"
-msgstr ""
+msgstr "Textúratér térháló"
 
 #. :src: bpy.types.Mesh.texco_mesh
 msgid "Derive texture coordinates from another mesh"
-msgstr ""
+msgstr "Textúra koordináták származtatása másik térhálóból"
 
 #. :src: bpy.types.Mesh.show_edges
 msgid "Draw Edges"
@@ -64883,7 +64892,7 @@
 #: source/blender/editors/space_outliner/outliner_tree.c:593
 #: source/blender/editors/space_outliner/outliner_tree.c:589
 msgid "Vertex Groups"
-msgstr "Csúcspont csoportok"
+msgstr "Csúcspont-csoportok"
 
 #. :src: bpy.types.Object.vertex_groups
 msgid "Vertex groups of the object"
@@ -102337,7 +102346,7 @@
 #: scripts/startup/bl_ui/space_view3d_toolbar.py:186
 msgctxt "Operator"
 msgid "Select"
-msgstr ""
+msgstr "Kijelölés"
 
 #. :src: bpy.types.CLIP_OT_graph_select
 msgid "Select graph curves"
@@ -109913,7 +109922,7 @@
 #: scripts/startup/bl_ui/space_userpref.py:435
 #: scripts/startup/bl_ui/space_userpref.py:430
 msgid "Selection"
-msgstr ""
+msgstr "Kijelölés"
 
 #. :src: bpy.types.FONT_OT_delete.type:'NEXT_OR_SELECTION'
 msgid "Next or Selection"
@@ -122381,20 +122390,20 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_add
 msgctxt "Operator"
 msgid "Add Vertex Group"
-msgstr ""
+msgstr "Csúcspont-csoport hozzáadása"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_add
 msgid "Add a new vertex group to the active object"
-msgstr ""
+msgstr "Csúcspont-csoport hozzáadása az aktív objektumhoz"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_assign
 msgctxt "Operator"
 msgid "Assign to Vertex Group"
-msgstr ""
+msgstr "Hozzárendelés csúcspont-csoporthoz"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_assign
 msgid "Assign the selected vertices to the active vertex group"
-msgstr ""
+msgstr "A kijelölt csúcspontok hozzárendelése az aktív csúcspont-csoporthoz"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_assign_new
 #: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:1925
@@ -122405,11 +122414,11 @@
 #: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:1816
 msgctxt "Operator"
 msgid "Assign to New Group"
-msgstr ""
+msgstr "Hozzárendelés új csoporthoz"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_assign_new
 msgid "Assign the selected vertices to a new vertex group"
-msgstr ""
+msgstr "A kijelölt csúcspontok hozzárendelése egy új csúcspont-csoporthoz"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_blend
 msgctxt "Operator"
@@ -122577,16 +122586,16 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_copy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Copy Vertex Group"
-msgstr ""
+msgstr "Csúcspont-csoport másolása"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_copy
 msgid "Make a copy of the active vertex group"
-msgstr ""
+msgstr "Másolat készítése az aktív csúcspont-csoportról"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_copy_to_linked
 msgctxt "Operator"
 msgid "Copy Vertex Groups to Linked"
-msgstr ""
+msgstr "Csúcspont-csoportok másolása az összekapcsoltakba"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_copy_to_linked
 msgid ""
@@ -122593,16 +122602,20 @@
 "Replace vertex groups of all users of the same geometry data by vertex "
 "groups of active object"
 msgstr ""
+"Ezt a geometria adatot használók minden csúcspont-csoportjának felülírása az "
+"aktív objektum csúcspont-csoportjaival"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_copy_to_selected
 msgctxt "Operator"
 msgid "Copy Vertex Group to Selected"
-msgstr ""
+msgstr "Csúcspont-csoport másolása a kijelöltekbe"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_copy_to_selected
 msgid ""
 "Replace vertex groups of selected objects by vertex groups of active object"
 msgstr ""
+"A kijelölt objektumok csúcspont-csoportjainak felülírása az aktív objektum "
+"csúcspont-csoportjaival"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_deselect
 msgctxt "Operator"
@@ -122612,6 +122625,8 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_deselect
 msgid "Deselect all selected vertices assigned to the active vertex group"
 msgstr ""
+"Kijelölés törlése minden kijelölt csúcspontnál, ami hozzá van rendelve az "
+"aktív csúcspont-csoporthoz"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_fix
 msgctxt "Operator"
@@ -122704,15 +122719,17 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_lock
 msgctxt "Operator"
 msgid "Change the Lock On Vertex Groups"
-msgstr ""
+msgstr "Lezárás megváltoztatása a csúcspont-csoportoknál"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_lock
 msgid "Change the lock state of all vertex groups of active object"
 msgstr ""
+"Lezárás státusz megváltoztatása az aktív objektum összes csúcspont-"
+"csoportjánál"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_lock.action
 msgid "Lock action to execute on vertex groups"
-msgstr ""
+msgstr "Lezárás akció végrehajtása a csúcspont-csoportnál"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_lock.action:'TOGGLE'
 msgid ""
@@ -122722,20 +122739,20 @@
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_lock.action:'LOCK'
 msgid "Lock all vertex groups"
-msgstr ""
+msgstr "Minden csúcspontcsoport lezárása"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_lock.action:'UNLOCK'
 msgid "Unlock all vertex groups"
-msgstr ""
+msgstr "Minden csúcspontcsoport feloldása"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_lock.action:'INVERT'
 msgid "Invert the lock state of all vertex groups"
-msgstr ""
+msgstr "Lezárás megfordítása mindegyik csúcspont-csoportnál"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_mirror
 msgctxt "Operator"
 msgid "Mirror Vertex Group"
-msgstr ""
+msgstr "Csúcspont-csoport tükrözése"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_mirror
 msgid ""
@@ -122743,40 +122760,43 @@
 "vertices, flipping when both sides are selected otherwise copy from "
 "unselected"
 msgstr ""
+"Csúcspont-csoport tükrözése, súlyok és/vagy nevek megfordítása, csak a "
+"kijelölt csúcspontok szerkesztése, megfordítás ha mind a két oldal ki van "
+"jelölve, egyébként a kijelöletlenekből másolás"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_mirror.mirror_weights
 msgid "Mirror Weights"
-msgstr ""
+msgstr "Súlyok tükrözése"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_mirror.mirror_weights
 msgid "Mirror weights"
-msgstr ""
+msgstr "Súlyok tükrözése"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_mirror.flip_group_names
 msgid "Flip Group Names"
-msgstr ""
+msgstr "Csoportnevek megfordítása"
 

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list