[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [3145] branches/uk/uk.po: Ukrainian fixes

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Mon Oct 20 01:08:08 CEST 2014


Revision: 3145
          https://developer.blender.org/rBTS3145
Author:   lxlalexlxl
Date:     2014-10-19 23:08:06 +0000 (Sun, 19 Oct 2014)
Log Message:
-----------
Ukrainian fixes

Modified Paths:
--------------
    branches/uk/uk.po

Modified: branches/uk/uk.po
===================================================================
--- branches/uk/uk.po	2014-10-16 11:24:28 UTC (rev 3144)
+++ branches/uk/uk.po	2014-10-19 23:08:06 UTC (rev 3145)
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.72 (sub 1) (b'd665095')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-10-13 20:49:33\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-16 13:08+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-19 21:54+0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Ukrainian (Ukraine) (http://www.transifex.com/projects/p/"
 "blender/language/uk_UA/)\n"
@@ -6466,52 +6466,52 @@
 #. bpy.types.RandomActuator.distribution:'BOOL_CONSTANT'
 #. :src: bpy.types.RandomActuator.distribution:'BOOL_CONSTANT'
 msgid "Bool Constant"
-msgstr "Логічна константа"
+msgstr "Логічна стала"
 
 #. bpy.types.RandomActuator.distribution:'BOOL_UNIFORM'
 #. :src: bpy.types.RandomActuator.distribution:'BOOL_UNIFORM'
 msgid "Bool Uniform"
-msgstr "Логічний сталий"
+msgstr "Логічний рівномірний"
 
 #. bpy.types.RandomActuator.distribution:'BOOL_BERNOUILLI'
 #. :src: bpy.types.RandomActuator.distribution:'BOOL_BERNOUILLI'
 msgid "Bool Bernoulli"
-msgstr "Логічний Бернуллі"
+msgstr "Бернуллі"
 
 #. bpy.types.RandomActuator.distribution:'INT_CONSTANT'
 #. :src: bpy.types.RandomActuator.distribution:'INT_CONSTANT'
 msgid "Int Constant"
-msgstr "Ціла константа"
+msgstr "Ціла стала"
 
 #. bpy.types.RandomActuator.distribution:'INT_UNIFORM'
 #. :src: bpy.types.RandomActuator.distribution:'INT_UNIFORM'
 msgid "Int Uniform"
-msgstr "Цілий сталий"
+msgstr "Дискретний рівномірний"
 
 #. bpy.types.RandomActuator.distribution:'INT_POISSON'
 #. :src: bpy.types.RandomActuator.distribution:'INT_POISSON'
 msgid "Int Poisson"
-msgstr "Цілий Пуассона"
+msgstr "Пуасонівський"
 
 #. bpy.types.RandomActuator.distribution:'FLOAT_CONSTANT'
 #. :src: bpy.types.RandomActuator.distribution:'FLOAT_CONSTANT'
 msgid "Float Constant"
-msgstr "Дійсна константа"
+msgstr "Дійсна стала"
 
 #. bpy.types.RandomActuator.distribution:'FLOAT_UNIFORM'
 #. :src: bpy.types.RandomActuator.distribution:'FLOAT_UNIFORM'
 msgid "Float Uniform"
-msgstr "Дійсний неперервний"
+msgstr "Неперервний рівномірний"
 
 #. bpy.types.RandomActuator.distribution:'FLOAT_NORMAL'
 #. :src: bpy.types.RandomActuator.distribution:'FLOAT_NORMAL'
 msgid "Float Normal"
-msgstr "Неперервний нормальний"
+msgstr "Нормальний"
 
 #. bpy.types.RandomActuator.distribution:'FLOAT_NEGATIVE_EXPONENTIAL'
 #. :src: bpy.types.RandomActuator.distribution:'FLOAT_NEGATIVE_EXPONENTIAL'
 msgid "Float Neg. Exp."
-msgstr "Неперерв. від'ємн. експоненціальний"
+msgstr "Показниковий"
 
 #. bpy.types.RandomActuator.use_always_true
 #. :src: bpy.types.RandomActuator.use_always_true
@@ -6569,7 +6569,7 @@
 #. bpy.types.RandomActuator.int_mean
 #. :src: bpy.types.RandomActuator.int_mean
 msgid "Expected mean value of the distribution"
-msgstr "Очікуване середнє значення розподілу"
+msgstr "Математичне сподівання розподілу"
 
 #. bpy.types.RandomActuator.float_mean
 #. :src: bpy.types.RandomActuator.float_mean
@@ -6675,12 +6675,12 @@
 #. bpy.types.SoundActuator.mode:'LOOPBIDIRECTIONAL'
 #. :src: bpy.types.SoundActuator.mode:'LOOPBIDIRECTIONAL'
 msgid "Loop Bidirectional"
-msgstr "Двонаправлений цикл"
+msgstr "Двонапрямний цикл"
 
 #. bpy.types.SoundActuator.mode:'LOOPBIDIRECTIONALSTOP'
 #. :src: bpy.types.SoundActuator.mode:'LOOPBIDIRECTIONALSTOP'
 msgid "Loop Bidirectional Stop"
-msgstr "Припинити двонаправлений цикл"
+msgstr "Припинити двонапрямний цикл"
 
 #. bpy.types.SoundActuator.volume
 #. bpy.types.FFmpegSettings.audio_volume
@@ -6894,7 +6894,7 @@
 #. bpy.types.SteeringActuator.mode:'PATHFOLLOWING'
 #. :src: bpy.types.SteeringActuator.mode:'PATHFOLLOWING'
 msgid "Path following"
-msgstr "Слідувати шляхом"
+msgstr "Слідування шляхом"
 
 #. bpy.types.SteeringActuator.velocity
 #. bpy.types.DynamicPaintSurface.drip_velocity
@@ -12403,7 +12403,7 @@
 #. :src: bpy.types.SoftBodySettings.goal_default
 msgid "Default Goal (vertex target position) value, when no Vertex Group used"
 msgstr ""
-"Значення цілі (цільових положень вершин) за замовчуванням, якщо не "
+"Стандартне значення цілі (цільових положень вершин), якщо не "
 "використовується група вершин"
 
 #. bpy.types.ClothSettings.goal_spring
@@ -14705,7 +14705,7 @@
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_constraint_add.type:'FOLLOW_TRACK'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_constraint_add_with_targets.type:'FOLLOW_TRACK'
 msgid "Follow Track"
-msgstr "Дотримуватися шляху"
+msgstr "Дотримуватися треку"
 
 #. bpy.types.Constraint.type:'OBJECT_SOLVER'
 #. bpy.types.OBJECT_OT_constraint_add.type:'OBJECT_SOLVER'
@@ -15288,7 +15288,7 @@
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_constraint_add_with_targets.type:'FOLLOW_PATH'
 #: source/blender/editors/space_outliner/outliner_edit.c:1601
 msgid "Follow Path"
-msgstr "Дотримуватись шляху"
+msgstr "Слідувати шляхом"
 
 #. bpy.types.Constraint.type:'FOLLOW_PATH'
 #. bpy.types.OBJECT_OT_constraint_add.type:'FOLLOW_PATH'
@@ -16437,7 +16437,7 @@
 #. bpy.types.FollowPathConstraint
 #. :src: bpy.types.FollowPathConstraint
 msgid "Follow Path Constraint"
-msgstr "Обмеження дотриманням шляху"
+msgstr "Обмеження слідування шляхом"
 
 #. bpy.types.FollowPathConstraint
 #. :src: bpy.types.FollowPathConstraint
@@ -24391,7 +24391,7 @@
 #. bpy.types.FieldSettings.source_object
 #. :src: bpy.types.FieldSettings.source_object
 msgid "Select domain object of the smoke simulation"
-msgstr "Вибрати об'єкти-область моделювання диму"
+msgstr "Вибрати об'єкт-область моделювання диму"
 
 #. bpy.types.FieldSettings.guide_minimum
 #. :src: bpy.types.FieldSettings.guide_minimum
@@ -26070,8 +26070,8 @@
 "mass)"
 msgstr ""
 "Це - не фізичне значення для рухомих об'єктів; воно керує впливом перешкоди "
-"на рідину: 0 - поводиться подібно до відтоку (видалення рідини); 1 - за "
-"замовчуванням; > 1 призводить до збільшення сили (може бути використане для "
+"на рідину: 0 - поводиться подібно до відтоку (видалення рідини); 1 - "
+"стандартне; > 1 призводить до збільшення сили (може бути використане для "
 "уточнення загальної маси)"
 
 #. bpy.types.OutflowFluidSettings
@@ -33783,7 +33783,7 @@
 #. bpy.types.Key.user
 #. :src: bpy.types.Key.user
 msgid "Datablock using these shape keys"
-msgstr "Блок даних, що використовує цей ключ форми"
+msgstr "Блок даних, що використовує ці ключі форм"
 
 #. bpy.types.Key.use_relative
 #. :src: bpy.types.Key.use_relative
@@ -33791,7 +33791,7 @@
 "Make shape keys relative, otherwise play through shapes as a sequence using "
 "the evaluation time"
 msgstr ""
-"Зробити ключ форми відносним або відтворювати форми як послідовність з "
+"Зробити ключі форм відносними або відтворювати форми як послідовність з "
 "використанням оцінки часу"
 
 #. bpy.types.Key.eval_time
@@ -35245,7 +35245,7 @@
 #. bpy.types.Lattice.points_u
 #. :src: bpy.types.Lattice.points_u
 msgid "Point in U direction (can't be changed when there are shape keys)"
-msgstr "Точка в напрямку U (не може бути змінена, коли є ключ форми)"
+msgstr "Точка в напрямку U (не може бути змінена, коли є ключі форм)"
 
 #. bpy.types.Lattice.points_v
 #. bpy.types.CompositorNodeColorMatte.color_value
@@ -35265,7 +35265,7 @@
 #. bpy.types.Lattice.points_v
 #. :src: bpy.types.Lattice.points_v
 msgid "Point in V direction (can't be changed when there are shape keys)"
-msgstr "Точка в напрямку V (не може бути змінено, коли є ключ форми)"
+msgstr "Точка в напрямку V (не може бути змінено, коли є ключі форм)"
 
 #. bpy.types.Lattice.points_w
 #. bpy.types.ImageFormatSettings.cineon_white
@@ -35279,7 +35279,7 @@
 #. bpy.types.Lattice.points_w
 #. :src: bpy.types.Lattice.points_w
 msgid "Point in W direction (can't be changed when there are shape keys)"
-msgstr "Точка в напрямку W (не може бути змінено, коли є ключ форми)"
+msgstr "Точка в напрямку W (не може бути змінено, коли є ключі форм)"
 
 #. bpy.types.Lattice.interpolation_type_u
 #. :src: bpy.types.Lattice.interpolation_type_u
@@ -36739,7 +36739,7 @@
 #. bpy.types.Material.diffuse_intensity
 #. :src: bpy.types.Material.diffuse_intensity
 msgid "Amount of diffuse reflection"
-msgstr "Кількість дифузного віддзеркалення"
+msgstr "Рівень дифузного віддзеркалення"
 
 #. bpy.types.Material.roughness
 #. :src: bpy.types.Material.roughness
@@ -69892,7 +69892,7 @@
 "Create F-Curves for object which will copy object's movement caused by this "
 "constraint"
 msgstr ""
-"Створення F-криві для об'єкта, які будуть копіювати рух об'єкта, викликаний "
+"Створити F-криві для об'єкта, які будуть копіювати рух об'єкта, викликаний "
 "цим обмеженням"
 
 #. bpy.types.CLIP_OT_copy_tracks
@@ -71872,12 +71872,12 @@
 #. bpy.types.CONSTRAINT_OT_followpath_path_animate.frame_start
 #. :src: bpy.types.CONSTRAINT_OT_followpath_path_animate.frame_start
 msgid "First frame of path animation"
-msgstr "Початковий кадр для анімації за шляхом"
+msgstr "Початковий кадр для анімації шляхом"
 
 #. bpy.types.CONSTRAINT_OT_followpath_path_animate.length
 #. :src: bpy.types.CONSTRAINT_OT_followpath_path_animate.length
 msgid "Number of frames that path animation should take"
-msgstr "Скільки кадрів триватиме анімація за шляхом"
+msgstr "Скільки кадрів триватиме анімація шляхом"
 
 #. bpy.types.CONSTRAINT_OT_limitdistance_reset
 #. :src: bpy.types.CONSTRAINT_OT_limitdistance_reset
@@ -77766,7 +77766,7 @@
 #. bpy.types.IMPORT_SHAPE_OT_mdd
 #. :src: bpy.types.IMPORT_SHAPE_OT_mdd
 msgid "Import MDD vertex keyframe file to shape keys"
-msgstr "Імпортувати MDD-файл ключа вершин як ключ форми"
+msgstr "Імпортувати MDD-файл ключа вершин як ключі форм"
 
 #. bpy.types.IMPORT_SHAPE_OT_mdd.frame_start
 #. :src: bpy.types.IMPORT_SHAPE_OT_mdd.frame_start
@@ -85152,7 +85152,7 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_join_shapes
 msgctxt "Operator"
 msgid "Join as Shapes"
-msgstr "Об'єднати як фігури"
+msgstr "Об'єднати як форми"
 
 #. bpy.types.OBJECT_OT_join_shapes
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_join_shapes
@@ -86302,8 +86302,8 @@
 "Group name to use for object placement, defaults to object name when that "
 "matches a group"
 msgstr ""
-"Назва групи для розміщення об'єкта. За замовчанням використовується ім'я "
-"об'єкта, якщо воно відповідає групі"
+"Назва групи для розміщення об'єкта. Типово використовується назва об'єкта, "
+"якщо вона відповідає групі"
 
 #. bpy.types.OBJECT_OT_select_all
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_select_all
@@ -99568,7 +99568,7 @@
 #. bpy.types.DATA_PT_pathanim
 #. :src: bpy.types.DATA_PT_pathanim
 msgid "Path Animation"
-msgstr "Анімація шляху"
+msgstr "Анімація шляхом"
 

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list