[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/bf-translations [1574] branches/uk/uk.po: 100% Ukrainian translation

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Fri Mar 1 12:51:15 CET 2013


Revision: 1574
          http://projects.blender.org/scm/viewvc.php?view=rev&root=bf-translations&revision=1574
Author:   lxlalexlxl
Date:     2013-03-01 11:51:15 +0000 (Fri, 01 Mar 2013)
Log Message:
-----------
100% Ukrainian translation

Modified Paths:
--------------
    branches/uk/uk.po

Modified: branches/uk/uk.po
===================================================================
--- branches/uk/uk.po	2013-02-28 22:44:03 UTC (rev 1573)
+++ branches/uk/uk.po	2013-03-01 11:51:15 UTC (rev 1574)
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.66 (sub 0) (r54857)\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-02-25 19:33:41\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-01 00:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-03-01 11:56+0200\n"
 "Last-Translator: Olexandr Pylypchuk <pilipchukap at rambler.ru>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <kde-i18n-doc at kde.org>\n"
 "Language: uk\n"
@@ -895,8 +895,12 @@
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.use_continue_last_frame
 #. :src: bpy.types.ShapeActionActuator.use_continue_last_frame
-msgid "Restore last frame when switching on/off, otherwise play from the start each time"
-msgstr "Відновлення останнього кадру при перемиканні, в іншому випадку - грати щоразу з початку"
+msgid ""
+"Restore last frame when switching on/off, otherwise play from the start each "
+"time"
+msgstr ""
+"Відновлення останнього кадру при перемиканні, в іншому випадку - грати щоразу "
+"з початку"
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.property
 #. :src: bpy.types.ShapeActionActuator.property
@@ -990,8 +994,13 @@
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.priority
 #. :src: bpy.types.ShapeActionActuator.priority
-msgid "Execution priority - lower numbers will override actions with higher numbers (with 2 or more actions at once, the overriding channels must be lower in the stack)"
-msgstr "Пріоритет виконання: менші номери перекривають дії з більшими номерами (з 2 або більше дій одночасно, канал, що перекриває, має бути нижче у стосі)"
+msgid ""
+"Execution priority - lower numbers will override actions with higher numbers "
+"(with 2 or more actions at once, the overriding channels must be lower in the "
+"stack)"
+msgstr ""
+"Пріоритет виконання: менші номери перекривають дії з більшими номерами (з 2 "
+"або більше дій одночасно, канал, що перекриває, має бути нижче у стосі)"
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.layer
 #. :src: bpy.types.Brush.sculpt_tool:'LAYER'
@@ -1118,8 +1127,12 @@
 msgstr "Додати"
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.use_additive
-msgid "Action is added to the current loc/rot/scale in global or local coordinate according to Local flag"
-msgstr "Дію додано до поточного розташ/оберт/розмір в глобальній або локальній системі координат, відповідно до прапорця"
+msgid ""
+"Action is added to the current loc/rot/scale in global or local coordinate "
+"according to Local flag"
+msgstr ""
+"Дію додано до поточного розташ/оберт/розмір в глобальній або локальній "
+"системі координат, відповідно до прапорця"
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.use_force
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.fh_force
@@ -1135,8 +1148,12 @@
 msgstr "Сила"
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.use_force
-msgid "Apply Action as a global or local force depending on the local option (dynamic objects only)"
-msgstr "Застосувати дію як глобальної чи локальної сили в залежності від опції локальності (лише для динамічних об'єктів)"
+msgid ""
+"Apply Action as a global or local force depending on the local option "
+"(dynamic objects only)"
+msgstr ""
+"Застосувати дію як глобальної чи локальної сили в залежності від опції "
+"локальності (лише для динамічних об'єктів)"
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.use_local
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.use_local
@@ -1154,7 +1171,9 @@
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.use_local
 msgid "Let the Action act in local coordinates, used in Force and Add mode"
-msgstr "Перемикає дію в локальні координати; використовується в режимах Сила та Додавання"
+msgstr ""
+"Перемикає дію в локальні координати; використовується в режимах Сила та "
+"Додавання"
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.apply_to_children
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_select_hierarchy.direction:'CHILD'
@@ -1343,8 +1362,11 @@
 msgstr "Вторинна ціль"
 
 #. :src: bpy.types.ArmatureActuator.secondary_target
-msgid "Set this object as the secondary target of the constraint (only IK polar target at the moment)"
-msgstr "Зробити цей об'єкт вторинною ціллю обмеження (наразі лише полярна ціль ІК)"
+msgid ""
+"Set this object as the secondary target of the constraint (only IK polar "
+"target at the moment)"
+msgstr ""
+"Зробити цей об'єкт вторинною ціллю обмеження (наразі лише полярна ціль ІК)"
 
 #. :src: bpy.types.ArmatureActuator.weight
 #. :src: bpy.types.BezierSplinePoint.weight_softbody
@@ -2090,8 +2112,13 @@
 msgstr "Найменший кут"
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.angle_min
-msgid "Minimum angle (in degree) to maintain with target direction (no correction is done if angle with target direction is between min and max)"
-msgstr "Найменший кут (в градусах), що підтримується між напрямом на ціль (корекція не виконується, якщо кут між напрямом на ціль знаходиться між найбільшим і найменшим)"
+msgid ""
+"Minimum angle (in degree) to maintain with target direction (no correction is "
+"done if angle with target direction is between min and max)"
+msgstr ""
+"Найменший кут (в градусах), що підтримується між напрямом на ціль (корекція "
+"не виконується, якщо кут між напрямом на ціль знаходиться між найбільшим і "
+"найменшим)"
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.angle_max
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_convex_hull.limit
@@ -2101,8 +2128,13 @@
 msgstr "Найбільший кут"
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.angle_max
-msgid "Maximum angle (in degree) allowed with target direction (no correction is done if angle with target direction is between min and max)"
-msgstr "Найбільший допустимий кут (в градусах) між напрямом на ціль (корекція не виконується, якщо кут між напрямом на ціль знаходиться між найбільшим і найменшим)"
+msgid ""
+"Maximum angle (in degree) allowed with target direction (no correction is "
+"done if angle with target direction is between min and max)"
+msgstr ""
+"Найбільший допустимий кут (в градусах) між напрямом на ціль (корекція не "
+"виконується, якщо кут між напрямом на ціль знаходиться між найбільшим і "
+"найменшим)"
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.fh_height
 msgid "Height of the force field area"
@@ -2135,8 +2167,12 @@
 msgstr "N"
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.use_normal
-msgid "Set object axis along (local axis) or parallel (global axis) to the normal at hit position"
-msgstr "Встановити вісь об'єкта уздовж (локальна вісь) або паралельно (глобальна вісь) до нормалі у точці зіткнення"
+msgid ""
+"Set object axis along (local axis) or parallel (global axis) to the normal at "
+"hit position"
+msgstr ""
+"Встановити вісь об'єкта уздовж (локальна вісь) або паралельно (глобальна "
+"вісь) до нормалі у точці зіткнення"
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.use_persistent
 msgid "PER"
@@ -2144,7 +2180,8 @@
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.use_persistent
 msgid "Persistent actuator: stays active even if ray does not reach target"
-msgstr "Постійний активатор: залишається активним, навіть якщо промінь не досягає цілі"
+msgstr ""
+"Постійний активатор: залишається активним, навіть якщо промінь не досягає цілі"
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintActuator.use_material_detect
 #. :src: bpy.types.CollisionSensor.use_material
@@ -2345,8 +2382,12 @@
 msgstr "Об'єкт"
 
 #. :src: bpy.types.EditObjectActuator.mesh
-msgid "Replace the existing, when left blank 'Phys' will remake the existing physics mesh"
-msgstr "Замінна наявного: при порожньому полі 'Фіз' перераховує наявний каркас для фізики"
+msgid ""
+"Replace the existing, when left blank 'Phys' will remake the existing physics "
+"mesh"
+msgstr ""
+"Замінна наявного: при порожньому полі 'Фіз' перераховує наявний каркас для "
+"фізики"
 
 #. :src: bpy.types.EditObjectActuator.time
 msgid "Duration the new Object lives or the track takes"
@@ -2407,8 +2448,11 @@
 msgstr "Фіз"
 
 #. :src: bpy.types.EditObjectActuator.use_replace_physics_mesh
-msgid "Replace the physics mesh (triangle bounds only - compound shapes not supported)"
-msgstr "Замінити каркас для фізики (лише трикутники; складені форми не підтримуються)"
+msgid ""
+"Replace the physics mesh (triangle bounds only - compound shapes not "
+"supported)"
+msgstr ""
+"Замінити каркас для фізики (лише трикутники; складені форми не підтримуються)"
 
 #. :src: bpy.types.EditObjectActuator.use_3d_tracking
 msgid "3D"
@@ -2702,8 +2746,12 @@
 msgstr "Файл"
 
 #. :src: bpy.types.GameActuator.filename
-msgid "Load this blend file, use the \"//\" prefix for a path relative to the current blend file"
-msgstr "Завантажити цей blend-файл, використавши префікс \"//\" для шляхів, відносних щодо цього файлу"
+msgid ""
+"Load this blend file, use the \"//\" prefix for a path relative to the "
+"current blend file"
+msgstr ""
+"Завантажити цей blend-файл, використавши префікс \"//\" для шляхів, відносних "
+"щодо цього файлу"
 
 #. :src: bpy.types.MessageActuator
 msgid "Message Actuator"
@@ -2716,8 +2764,11 @@
 msgstr "До"
 
 #. :src: bpy.types.MessageActuator.to_property
-msgid "Optional, send message to objects with this name only, or empty to broadcast"
-msgstr "Додатково: надіслати повідомлення об'єктам лише з такою назвою, або порожнє для трансляції"
+msgid ""
+"Optional, send message to objects with this name only, or empty to broadcast"
+msgstr ""
+"Додатково: надіслати повідомлення об'єктам лише з такою назвою, або порожнє "
+"для трансляції"
 
 #. :src: bpy.types.MessageActuator.subject
 #. :src: bpy.types.MessageSensor.subject
@@ -2803,8 +2854,11 @@
 msgstr "Еталонний об'єкт"
 
 #. :src: bpy.types.ObjectActuator.reference_object
-msgid "Reference object for velocity calculation, leave empty for world reference"
-msgstr "Еталонний об'єкт для обчислення швидкості; залиште порожнім, щоб еталоном був світ"
+msgid ""
+"Reference object for velocity calculation, leave empty for world reference"
+msgstr ""
+"Еталонний об'єкт для обчислення швидкості; залиште порожнім, щоб еталоном був "
+"світ"
 
 #. :src: bpy.types.ObjectActuator.damping
 msgid "Damping Frames"
@@ -2828,7 +2882,9 @@
 
 #. :src: bpy.types.ObjectActuator.integral_coefficient
 msgid "Low value (0.01) for slow response, high value (0.5) for fast response"
-msgstr "Мале значення (0,01) - повільна реакція, високе значення (0.5) - швидка реакція"
+msgstr ""
+"Мале значення (0,01) - повільна реакція, високе значення (0.5) - швидка "
+"реакція"
 
 #. :src: bpy.types.ObjectActuator.derivate_coefficient
 msgid "Derivate Coefficient"
@@ -3045,8 +3101,14 @@
 msgstr "Крутний момент"
 

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list