[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/bf-translations [656] branches/uk/uk.po:

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Fri May 25 07:47:11 CEST 2012


Revision: 656
          http://projects.blender.org/scm/viewvc.php?view=rev&root=bf-translations&revision=656
Author:   lxlalexlxl
Date:     2012-05-25 05:47:10 +0000 (Fri, 25 May 2012)
Log Message:
-----------


Modified Paths:
--------------
    branches/uk/uk.po

Modified: branches/uk/uk.po
===================================================================
--- branches/uk/uk.po	2012-05-24 14:54:48 UTC (rev 655)
+++ branches/uk/uk.po	2012-05-25 05:47:10 UTC (rev 656)
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-05-21 20:10+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-24 16:10+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-05-25 01:25+0300\n"
 "Last-Translator: Olexandr Pylypchuk <pilipchukap at rambler.ru>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <kde-i18n-doc at kde.org>\n"
 "Language: uk\n"
@@ -1485,9 +1485,8 @@
 msgstr "Курсор Y"
 
 #: /home/i7deb64/blender-2.5-svn/__work__/blender_msgs/source/blender/editors/space_graph/graph_buttons.c:198
-#, fuzzy
 msgid "Display Color:"
-msgstr "Колір дисплея:"
+msgstr "Показати колір:"
 
 #: /home/i7deb64/blender-2.5-svn/__work__/blender_msgs/source/blender/editors/space_graph/graph_buttons.c:321
 msgid "Key:"
@@ -4144,9 +4143,8 @@
 "сітку фізики"
 
 #: bpy.types.EditObjectActuator.object
-#, fuzzy
 msgid "Add this Object and all its children (can't be on a visible layer)"
-msgstr "Додати цей об'єкт і всі його діти (не може бути на видимий шар)"
+msgstr "Додати цей об'єкт і всіх його нащадків (не може бути на видимому шарі)"
 
 #: bpy.types.EditObjectActuator.track_object
 msgid "Track to this Object"
@@ -4466,9 +4464,8 @@
 msgstr "Похідною коефіцієнта"
 
 #: bpy.types.ObjectActuator.derivate_coefficient
-#, fuzzy
 msgid "Not required, high values can cause instability"
-msgstr "Не потрібно, високі значення можуть привести до нестабільності"
+msgstr "Не обов'язково; високі значення можуть призвести до нестабільності"
 
 #: bpy.types.ObjectActuator.integral_coefficient
 msgid "Integral Coefficient"
@@ -5765,12 +5762,10 @@
 msgstr "Навколо кадру"
 
 #: bpy.types.AnimVizMotionPaths.type:'CURRENT_FRAME'
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Display Paths of poses within a fixed number of frames around the current "
 "frame"
-msgstr ""
-"Показати шляху пози протягом певної кількості кадрів навколо поточного кадру"
+msgstr "Показати шляхи поз з певної кількості кадрів навколо поточного кадру"
 
 #: bpy.types.AnimVizMotionPaths.type:'RANGE'
 #: bpy.types.AnimVizOnionSkinning.type:'RANGE'
@@ -5779,9 +5774,8 @@
 msgstr "У діапазоні"
 
 #: bpy.types.AnimVizMotionPaths.type:'RANGE'
-#, fuzzy
 msgid "Display Paths of poses within specified range"
-msgstr "Показати Шляхи представляє в зазначеному діапазоні"
+msgstr "Показати шляхи поз з зазначеного діапазону"
 
 #: bpy.types.AnimVizMotionPaths.show_frame_numbers
 msgid "Show Frame Numbers"
@@ -7382,12 +7376,11 @@
 msgstr "Місце знаходження головний кінець кістки по відношенню до його батьків"
 
 #: bpy.types.Bone.hide
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Bone is not visible when it is not in Edit Mode (i.e. in Object or Pose Modes)"
 msgstr ""
-"Кость не видно, коли він не в режимі редагування (наприклад, в об'єкт або "
-"поза режими)"
+"Кістку не видно, коли вона не в режимі редагування (наприклад, в об'єктному "
+"або режимі пози)"
 
 #: bpy.types.Bone.use_inherit_rotation bpy.types.EditBone.use_inherit_rotation
 #: release/scripts/startup/bl_ui/properties_data_bone.py:177
@@ -10037,37 +10030,31 @@
 msgstr "Обмеження повороту"
 
 #: bpy.types.LimitRotationConstraint
-#, fuzzy
 msgid "Limit the rotation of the constrained object"
-msgstr "Обмежити обертання обмеженого об'єкта"
+msgstr "Обмежити обертання об'єкта"
 
 #: bpy.types.LimitRotationConstraint.use_limit_x
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.use_limit_x
-#, fuzzy
 msgid "Limit X"
-msgstr "Граничні X"
+msgstr "Межа X"
 
 #: bpy.types.LimitRotationConstraint.use_limit_y
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.use_limit_y
-#, fuzzy
 msgid "Limit Y"
-msgstr "Гранична Y"
+msgstr "Межа Y"
 
 #: bpy.types.LimitRotationConstraint.use_limit_z
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.use_limit_z
-#, fuzzy
 msgid "Limit Z"
-msgstr "Граничні Z"
+msgstr "Межа Z"
 
 #: bpy.types.LimitScaleConstraint
-#, fuzzy
 msgid "Limit Size Constraint"
-msgstr "Обмежити розмір обмежень"
+msgstr "Обмежити розміру"
 
 #: bpy.types.LimitScaleConstraint
-#, fuzzy
 msgid "Limit the scaling of the constrained object"
-msgstr "Обмеження масштабування обмеженого об'єкта"
+msgstr "Обмеження масштабування об'єкта"
 
 #: bpy.types.LockedTrackConstraint
 #, fuzzy
@@ -10094,18 +10081,16 @@
 msgstr "Підтримання постійного об'єму уздовж однієї осі масштабування"
 
 #: bpy.types.MaintainVolumeConstraint.free_axis
-#, fuzzy
 msgid "Free Axis"
-msgstr "Безкоштовний осі"
+msgstr "Вільні осі"
 
 #: bpy.types.MaintainVolumeConstraint.free_axis
 msgid "The free scaling axis of the object"
 msgstr "Вільні осі масштабування об'єкта"
 
 #: bpy.types.MaintainVolumeConstraint.volume
-#, fuzzy
 msgid "Volume of the bone at rest"
-msgstr "Обсяг кістки в спокої"
+msgstr "Об'єм кістки в спокої"
 
 #: bpy.types.ObjectSolverConstraint
 #, fuzzy
@@ -10128,19 +10113,16 @@
 msgstr "Зведені обмежень"
 
 #: bpy.types.PivotConstraint
-#, fuzzy
 msgid "Rotate around a different point"
-msgstr "Обертання навколо іншої точки"
+msgstr "Обертати навколо іншої точки"
 
 #: bpy.types.PivotConstraint.rotation_range
-#, fuzzy
 msgid "Enabled Rotation Range"
-msgstr "Включено діапазон обертання"
+msgstr "Допустимий діапазон обертання"
 
 #: bpy.types.PivotConstraint.rotation_range
-#, fuzzy
 msgid "Rotation range on which pivoting should occur"
-msgstr "Діапазон обертання, на якій має відбуватися поворотними"
+msgstr "Діапазон обертання, у якому має відбуватися поворот"
 
 #: bpy.types.PivotConstraint.rotation_range:'ALWAYS_ACTIVE'
 #: bpy.types.MetaBall.update_method:'UPDATE_ALWAYS'
@@ -10247,39 +10229,32 @@
 "Зміщення буде абсолютна точка в просторі, а не по відношенню до цільової"
 
 #: bpy.types.PythonConstraint
-#, fuzzy
 msgid "Python Constraint"
-msgstr "Python обмеження"
+msgstr "Обмеження Python"
 
 #: bpy.types.PythonConstraint
-#, fuzzy
 msgid "Use Python script for constraint evaluation"
-msgstr "Використання Python скрипт для обмеження оцінки"
+msgstr "Використати Python-скрипт для керування обмеженням"
 
 #: bpy.types.PythonConstraint.target_count
-#, fuzzy
 msgid "Number of Targets"
 msgstr "Кількість цілей"
 
 #: bpy.types.PythonConstraint.target_count
-#, fuzzy
 msgid "Usually only 1-3 are needed"
-msgstr "Зазвичай тільки 1-3 необхідні"
+msgstr "Зазвичай необхідні лише 1-3"
 
 #: bpy.types.PythonConstraint.text
-#, fuzzy
 msgid "The text object that contains the Python script"
 msgstr "Текстовий об'єкт, який містить скрипт на Python"
 
 #: bpy.types.PythonConstraint.has_script_error
-#, fuzzy
 msgid "Script Error"
-msgstr "Помилка сценарію"
+msgstr "Помилка скрипту"
 
 #: bpy.types.PythonConstraint.has_script_error
-#, fuzzy
 msgid "The linked Python script has thrown an error"
-msgstr "Зв'язаний сценарій Python кинув помилку"
+msgstr "Зв'язаний сценарій Python спричинив помилку"
 
 #: bpy.types.PythonConstraint.targets bpy.types.DriverVariable.targets
 #: bpy.types.ParticleSystem.targets
@@ -10287,19 +10262,16 @@
 msgstr "Цілі"
 
 #: bpy.types.PythonConstraint.targets
-#, fuzzy
 msgid "Target Objects"
 msgstr "Цільові об'єкти"
 
 #: bpy.types.PythonConstraint.use_targets
-#, fuzzy
 msgid "Use Targets"
-msgstr "Використовуйте мети"
+msgstr "Використати цілі"
 
 #: bpy.types.PythonConstraint.use_targets
-#, fuzzy
 msgid "Use the targets indicated in the constraint panel"
-msgstr "Використовуйте цілі, зазначені в обмеженні панелі"
+msgstr "Використати цілі, зазначені в панелі обмеження"
 
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint
 #, fuzzy
@@ -10307,43 +10279,35 @@
 msgstr "Твердого тіла спільних обмежень"
 
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint
-#, fuzzy
 msgid "For use with the Game Engine"
-msgstr "Для використання з Game Engine"
+msgstr "Для використання з ігровим рушієм"
 
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.use_angular_limit_x
-#, fuzzy
 msgid "Angular X Limit"
-msgstr "Кутовий межа X"
+msgstr "Кутова межа X"
 
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.use_angular_limit_x
-#, fuzzy
 msgid "Use minimum/maximum X angular limit"
-msgstr "Використовуйте мінімальне / максимальне X кутовий межа"
+msgstr "Використовувати мінімальне/максимальне обмеження кута X"
 
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.use_angular_limit_y
-#, fuzzy
 msgid "Angular Y Limit"
-msgstr "Кутовий межа Y"
+msgstr "Кутова межа Y"
 
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.use_angular_limit_y
-#, fuzzy
 msgid "Use minimum/maximum Y angular limit"
-msgstr "Використовуйте мінімальне / максимальне Y кутовий межа"
+msgstr "Використовувати мінімальне/максимальне обмеження кута Y"
 
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.use_angular_limit_z
-#, fuzzy
 msgid "Angular Z Limit"
-msgstr "Кутовий межа Z"
+msgstr "Кутова межа Z"
 
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.use_angular_limit_z
-#, fuzzy
 msgid "Use minimum/maximum Z angular limit"
-msgstr "Використовуйте мінімальне / максимальне Z кутовий межа"
+msgstr "Використовувати мінімальне/максимальне обмеження кута Z"
 
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.axis_x
 #: bpy.types.ShrinkwrapConstraint.use_x
-#, fuzzy
 msgid "Axis X"
 msgstr "Вісь Х"
 
@@ -10354,7 +10318,6 @@
 
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.axis_y
 #: bpy.types.ShrinkwrapConstraint.use_y
-#, fuzzy
 msgid "Axis Y"
 msgstr "Вісь Y"
 
@@ -10365,7 +10328,6 @@
 
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.axis_z
 #: bpy.types.ShrinkwrapConstraint.use_z
-#, fuzzy
 msgid "Axis Z"
 msgstr "Осі Z"
 
@@ -10392,9 +10354,8 @@
 msgstr "Відключення пов'язаних зіткнення"
 
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.use_linked_collision
-#, fuzzy
 msgid "Disable collision between linked bodies"
-msgstr "Відключити зіткнення між пов'язаними органів"
+msgstr "Вимкнути зіткнення між зв'язаними тілами"
 
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.show_pivot
 #, fuzzy
@@ -10407,84 +10368,68 @@
 msgstr "Показати точки опори і обертання з урахуванням 3D"
 
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.use_limit_x
-#, fuzzy
 msgid "Use minimum/maximum X limit"
-msgstr "Використання мінімального / максимального межі X"
+msgstr "Використати нижню/верхню межі X"
 
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.use_limit_y
-#, fuzzy
 msgid "Use minimum/maximum y limit"
-msgstr "Використання мінімального / максимального межі у"
+msgstr "Використати нижню/верхню межі Y"
 
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.use_limit_z
-#, fuzzy
 msgid "Use minimum/maximum z limit"
-msgstr "Використання мінімального / максимального межі г"
+msgstr "Використати нижню/верхню межі Z"
 
 #: bpy.types.RigidBodyJointConstraint.limit_angle_max_x
-#, fuzzy
 msgid "Maximum Angular Limit X"
-msgstr "Максимальний кутовий X граничних"
+msgstr "Верхня кутова межа X"
 

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list