[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/bf-translations [978] branches/uk/uk.po:

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Sun Aug 26 01:22:18 CEST 2012


Revision: 978
          http://projects.blender.org/scm/viewvc.php?view=rev&root=bf-translations&revision=978
Author:   lxlalexlxl
Date:     2012-08-25 23:22:18 +0000 (Sat, 25 Aug 2012)
Log Message:
-----------


Modified Paths:
--------------
    branches/uk/uk.po

Modified: branches/uk/uk.po
===================================================================
--- branches/uk/uk.po	2012-08-25 13:05:50 UTC (rev 977)
+++ branches/uk/uk.po	2012-08-25 23:22:18 UTC (rev 978)
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-08-19 19:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-25 13:39+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-26 01:20+0300\n"
 "Last-Translator: Olexandr Pylypchuk <pilipchukap at rambler.ru>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <kde-i18n-doc at kde.org>\n"
 "Language: uk\n"
@@ -196,7 +196,7 @@
 
 #: source/blender/nodes/shader/nodes/node_shader_geometry.c:38
 msgid "Backfacing"
-msgstr ""
+msgstr "Зворот грані"
 
 #: source/blender/editors/space_graph/graph_buttons.c:643
 msgid "ERROR: invalid target channel(s)"
@@ -4882,9 +4882,8 @@
 msgstr "З"
 
 #: source/blender/editors/space_image/image_buttons.c:121
-#, fuzzy
 msgid "float channel(s)"
-msgstr "%d дійсні канал(и)"
+msgstr "каналів з рух. крапкою"
 
 #: source/blender/editors/animation/fmodifier_ui.c:535
 msgid "Maximum bound of envelope at this point"
@@ -5591,9 +5590,8 @@
 msgstr "Колір випромінювання"
 
 #: bpy.types.ParticleSystem.invert_vertex_group_length
-#, fuzzy
 msgid "Vertex Group Length Negate"
-msgstr "Вершина Довжина група Заперечення"
+msgstr "Обернути групу вершин довжини"
 
 #: bpy.types.WM_OT_context_set_boolean
 #: bpy.types.WM_OT_context_set_enum
@@ -6239,6 +6237,8 @@
 msgid ""
 "Balance between two non-primary channels primary channel is comparing against"
 msgstr ""
+"Баланс між двома неосновними каналами, з якими порівнюється основний "
+"(первинний) канал"
 
 #: bpy.types.Object.lock_rotation
 #: bpy.types.PoseBone.lock_rotation
@@ -6328,7 +6328,7 @@
 #: bpy.types.WM_OT_properties_edit.data_path
 #: bpy.types.WM_OT_properties_remove.data_path
 msgid "Property data_path edit"
-msgstr ""
+msgstr "Редагувати властивість data_path"
 
 #: bpy.types.POSE_OT_push
 msgctxt "Operator"
@@ -6435,7 +6435,7 @@
 
 #: bpy.types.ParticleSystem.vertex_group_size
 msgid "Vertex Group Size"
-msgstr "Розмір групи вершин"
+msgstr "Група вершин розміру"
 
 #: bpy.types.AreaLamp.shadow_adaptive_threshold
 #: bpy.types.PointLamp.shadow_adaptive_threshold
@@ -6796,10 +6796,9 @@
 msgstr "Булева змінна"
 
 #: bpy.types.OBJECT_OT_subdivision_set
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Subdivision Set"
-msgstr "Підрозділ Set"
+msgstr "Задати поділ"
 
 #: release/scripts/startup/bl_ui/properties_data_modifier.py:986
 msgid "Mark Root"
@@ -7096,9 +7095,8 @@
 msgstr "Примусово дублює дані кривої разом з об'єктом"
 
 #: bpy.types.ParticleSystem.invert_vertex_group_tangent
-#, fuzzy
 msgid "Vertex Group Tangent Negate"
-msgstr "Вершина група дотичній Заперечення"
+msgstr "Обернути групу вершин дотичної"
 
 #: bpy.types.FModifierFunctionGenerator.value_offset
 msgid "Constant factor to offset values by"
@@ -7161,9 +7159,8 @@
 msgstr "Оболонки кісток"
 
 #: bpy.types.MESH_OT_subdivide.quadcorner:'STRAIGHT_CUT'
-#, fuzzy
 msgid "Straight Cut"
-msgstr "Прямо Вирізати"
+msgstr "Прямий розріз"
 
 #: bpy.types.MovieTrackingStabilization.active_track_index
 msgid "Active Track Index"
@@ -7274,13 +7271,12 @@
 msgstr "Вилучити UV-карти"
 
 #: bpy.types.UserPreferencesEdit.object_align
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When adding objects from a 3D View menu, either align them with that view or "
 "with the world"
 msgstr ""
-"При додаванні об'єктів з 3D-меню View, або привести їх у відповідність з цією "
-"точкою зору або з миром"
+"При додаванні об'єктів з меню 3D-вигляду, вирівнювати їх за цим виглядом "
+"чи за світом"
 
 #: bpy.types.FModifierFunctionGenerator.function_type:'SINC'
 msgid "sin(x) / x"
@@ -8316,13 +8312,13 @@
 
 #: bpy.types.Brush.use_locked_size
 #: bpy.types.UnifiedPaintSettings.use_locked_size
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When locked brush stays same size relative to object; when unlocked brush "
 "size is given in pixels"
 msgstr ""
-"При блокуванні кисть залишається того ж розміру по відношенню до об'єкта, "
-"коли розблокована розмір кисті задається в пікселях"
+"Якщо заблоковано, то пензель залишається того ж розміру по відношенню до "
+"об'єкта; "
+"коли розблоковано, розмір пензля задається у пікселях"
 
 #: bpy.types.ThemeFontStyle.shadowcolor
 msgid "Shadow Brightness"
@@ -8687,9 +8683,8 @@
 msgstr "Запекти з кешу"
 
 #: bpy.types.ParticleSystem.invert_vertex_group_clump
-#, fuzzy
 msgid "Vertex Group Clump Negate"
-msgstr "Вершина Clump Група Заперечення"
+msgstr "Обернути групу вершин скупчення"
 
 #: bpy.types.CollisionModifier.settings
 #: bpy.types.FluidSimulationModifier.settings
@@ -9048,9 +9043,8 @@
 msgstr "Встановити вагу цілі м'якого тіла для вибраних точок"
 
 #: bpy.types.SoftBodySettings.use_stiff_quads
-#, fuzzy
 msgid "Stiff Quads"
-msgstr "Жорстка Квадроцикли"
+msgstr "Жорсткість чотирикутників"
 
 #: bpy.types.PoseBone.head
 msgid "Pose Head Position"
@@ -10104,7 +10098,7 @@
 
 #: bpy.types.ParticleSystem.vertex_group_length
 msgid "Vertex Group Length"
-msgstr "Довжина групи вершин"
+msgstr "Група вершин довжини"
 
 #: bpy.types.Brush.sculpt_tool:'ROTATE'
 #: bpy.types.CompositorNode.type:'ROTATE'
@@ -10209,7 +10203,7 @@
 
 #: bpy.types.ParticleSystem.vertex_group_density
 msgid "Vertex Group Density"
-msgstr "Щільність групи вершин"
+msgstr "Група вершин щільності"
 
 #: bpy.types.DATA_PT_metaball_element
 #: bpy.types.SpaceView3D.pivot_point:'ACTIVE_ELEMENT'
@@ -10381,9 +10375,8 @@
 msgstr "Формула корекції"
 
 #: bpy.types.ParticleSystem.vertex_group_roughness_2
-#, fuzzy
 msgid "Vertex Group Roughness 2"
-msgstr "Вершина шорсткості Група 2"
+msgstr "Група вершин шорсткості 2"
 
 #: bpy.types.CompositorNodeTree.chunk_size
 msgid ""
@@ -11793,13 +11786,12 @@
 msgstr "Затирання"
 
 #: bpy.types.VIEW3D_OT_math_vis_toggle
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Visualize mathutils type python variables from the interactive console, see "
 "addon docs"
 msgstr ""
-"Візуалізація mathutils типу Python змінні з інтерактивної консолі, див. "
-"додаток документи"
+"Візуалізувати змінні Python типу mathutils з інтерактивної консолі (див. "
+"документацію додатку)"
 
 #: bpy.types.UI_OT_edittranslation
 #: bpy.types.UI_OT_edittranslation_init
@@ -12264,13 +12256,12 @@
 
 #: bpy.types.UV_OT_minimize_stretch.fill_holes
 #: bpy.types.UV_OT_unwrap.fill_holes
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Virtual fill holes in mesh before unwrapping, to better avoid overlaps and "
 "preserve symmetry"
 msgstr ""
-"Віртуальний заповнення отворів в сітці до розгортка, краще уникнути "
-"дублювання і збереження симетрії"
+"Тимчасово заповнити отвори в каркасі перед розгортанням, щоб краще "
+"уникнути перекривання і зберегти симетрію"
 
 #: bpy.types.ActionGroup.channels
 msgid "F-Curves in this group"
@@ -14648,7 +14639,7 @@
 
 #: bpy.types.View2D
 msgid "Scroll and zoom for a 2D region"
-msgstr ""
+msgstr "Прокрутка та масштабування для 2D-області"
 
 #: bpy.types.UV_OT_lightmap_pack.PREF_CONTEXT:'ALL_FACES'
 #: bpy.types.VertexPaint.use_all_faces
@@ -15460,9 +15451,8 @@
 msgstr "Послідовність свічення"
 
 #: bpy.types.UV_OT_align.axis:'ALIGN_T'
-#, fuzzy
 msgid "Straighten X"
-msgstr "Випряміть X"
+msgstr "Вирівняти за X"
 
 #: release/scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:582
 msgid "By Number of Verts"
@@ -17201,9 +17191,8 @@
 msgstr "Захід"
 
 #: bpy.types.ParticleSystem.invert_vertex_group_density
-#, fuzzy
 msgid "Vertex Group Density Negate"
-msgstr "Вершина Щільність Група Заперечення"
+msgstr "Обернути групу вершин щільності"
 
 #: bpy.types.RenderSettings.use_color_management
 #, fuzzy
@@ -19582,9 +19571,8 @@
 msgstr "Початкова гучність звуку"
 
 #: bpy.types.VoxelData.use_still_frame
-#, fuzzy
 msgid "Still Frame Only"
-msgstr "Стоп-кадр тільки"
+msgstr "Лише одиничний кадр"
 
 #: bpy.types.UV_OT_circle_select
 msgid "Select UV vertices using circle selection"
@@ -21479,9 +21467,8 @@
 msgstr "Крива, що керує цим відношенням"
 
 #: bpy.types.ParticleSettings.use_strand_primitive
-#, fuzzy
 msgid "Strand render"
-msgstr "Strand рендеринга"
+msgstr "Промальовування пасм"
 
 #: bpy.types.UserPreferencesInput.ndof_panz_invert_axis
 msgid "Invert z axis"
@@ -22422,9 +22409,8 @@
 msgstr "Очистити перед"
 
 #: bpy.types.ParticleSystem.invert_vertex_group_velocity
-#, fuzzy
 msgid "Vertex Group Velocity Negate"
-msgstr "Вершина групової швидкості Заперечення"
+msgstr "Обернути групу вершин швидкості"
 
 #: release/scripts/startup/bl_ui/properties_particle.py:1083
 msgid "Roughness:"
@@ -22971,9 +22957,8 @@
 msgstr "Показувати індекси вибраних вершин, ребер і граней"
 
 #: bpy.types.Lattice.vertex_group
-#, fuzzy
 msgid "Vertex group to apply the influence of the lattice"
-msgstr "Вершина група застосувати вплив решітки"
+msgstr "Група вершин на яку впливає решітка"
 
 #: bpy.types.MaskSplinePointUW.weight
 msgid "Weight of feather point"
@@ -23301,9 +23286,8 @@
 msgstr "Замкнутий розріз"
 
 #: release/scripts/startup/bl_ui/properties_render.py:396
-#, fuzzy
 msgid "Still"
-msgstr "Як і раніше"
+msgstr "Нерухомо"
 
 #: release/scripts/startup/bl_ui/properties_game.py:77
 #: release/scripts/startup/bl_ui/properties_game.py:130
@@ -24712,7 +24696,6 @@
 
 #: bpy.types.Brush.use_pressure_strength
 #: bpy.types.UnifiedPaintSettings.use_pressure_strength
-#, fuzzy
 msgid "Strength Pressure"
 msgstr "Сила тиску"
 
@@ -24797,9 +24780,8 @@
 msgstr "Оновлюється"
 
 #: bpy.types.SPHFluidSettings.stiff_viscosity
-#, fuzzy
 msgid "Stiff viscosity"
-msgstr "Жорстка в'язкості"
+msgstr "Жорстка в'язкість"
 
 #: bpy.types.FileSelectParams.sort_method:'FILE_SORT_SIZE'
 msgid "Sort files by size"
@@ -25096,9 +25078,8 @@
 msgstr "UV-сфера"
 
 #: bpy.types.VoxelData.still_frame
-#, fuzzy
 msgid "Still Frame Number"
-msgstr "Проте кількість кадрів"
+msgstr "Незмінний номер кадра"
 
 #: bpy.types.KeyingSet.bl_options:'INSERTKEY_XYZ_TO_RGB'
 #: bpy.types.KeyingSetPath.bl_options:'INSERTKEY_XYZ_TO_RGB'
@@ -25568,9 +25549,8 @@
 
 #: bpy.types.ShaderNodeMapping.use_min
 #: bpy.types.TexMapping.use_min
-#, fuzzy
 msgid "Whether to use minimum clipping value"
-msgstr "Чи слід використовувати мінімальне значення відсікання"
+msgstr "Чи використовувати мінімальне значення відсікання"
 
 #: bpy.types.SceneGameData.show_fullscreen
 msgid "Start player in a new fullscreen display"
@@ -29513,9 +29493,8 @@
 msgstr "Діапазон кадрів"
 
 #: bpy.types.ThemeImageEditor.preview_stitch_stitchable
-#, fuzzy
 msgid "Stitch preview stitchable color"
-msgstr "Стежка перегляду stitchable колір"
+msgstr "Колір склеюваного при перегляді склейки"
 
 #: bpy.types.SEQUENCER_OT_meta_separate
 msgid "Put the contents of a metastrip back in the sequencer"

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list