[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/bf-translations [976] branches/uk/uk.po:

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Sat Aug 25 12:40:17 CEST 2012


Revision: 976
          http://projects.blender.org/scm/viewvc.php?view=rev&root=bf-translations&revision=976
Author:   lxlalexlxl
Date:     2012-08-25 10:40:16 +0000 (Sat, 25 Aug 2012)
Log Message:
-----------


Modified Paths:
--------------
    branches/uk/uk.po

Modified: branches/uk/uk.po
===================================================================
--- branches/uk/uk.po	2012-08-24 23:11:56 UTC (rev 975)
+++ branches/uk/uk.po	2012-08-25 10:40:16 UTC (rev 976)
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-08-19 19:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-25 02:03+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-25 13:39+0300\n"
 "Last-Translator: Olexandr Pylypchuk <pilipchukap at rambler.ru>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <kde-i18n-doc at kde.org>\n"
 "Language: uk\n"
@@ -16435,9 +16435,8 @@
 msgstr "Зв'язати або вставити з бібліотечного blend-файлу"
 
 #: bpy.types.CLIP_PT_marker_display
-#, fuzzy
 msgid "Marker Display"
-msgstr "Маркер дисплей"
+msgstr "Показ маркера"
 
 #: bpy.types.UI_OT_edittranslation.but_tip_flags
 msgid "Flags about the tip of the button"
@@ -16502,9 +16501,8 @@
 msgstr "Фаза"
 
 #: bpy.types.RenderSettings.simplify_shadow_samples
-#, fuzzy
 msgid "Global maximum shadow samples"
-msgstr "Глобальний максимальний зразки тінь"
+msgstr "Загальне найбільше число вибірок тіні"
 
 #: bpy.types.OBJECT_OT_duplicate
 #: bpy.types.OBJECT_OT_duplicate_move
@@ -16513,9 +16511,8 @@
 msgstr "Дублювати об'єкти"
 
 #: bpy.types.SceneGameRecastData.sample_dist
-#, fuzzy
 msgid "Detail mesh sample spacing"
-msgstr "Детально сітки зразків інтервал"
+msgstr "Інтервал вибірки деталізованого каркасу"
 
 #: bpy.types.LimitLocationConstraint.use_max_x
 #: bpy.types.LimitLocationConstraint.max_x
@@ -16538,9 +16535,8 @@
 #: bpy.types.CURVE_OT_spin.center
 #: bpy.types.MESH_OT_screw.center
 #: bpy.types.MESH_OT_spin.center
-#, fuzzy
 msgid "Center in global view space"
-msgstr "Центр в глобальному просторі зору"
+msgstr "Центрувати у просторі загального вигляду"
 
 #: bpy.types.MESH_OT_drop_named_image.filepath
 #: bpy.types.VIEW3D_OT_background_image_add.filepath
@@ -16577,18 +16573,16 @@
 msgstr "Групи"
 
 #: bpy.types.Brush.stroke_method:'DOTS'
-#, fuzzy
 msgid "Dots"
-msgstr "Dots"
+msgstr "Точки"
 
 #: bpy.types.NLA_OT_move_down
 msgid "Move selected strips down a track if there's room"
 msgstr "Перемістити вибрані смужки на доріжку нижче, якщо є місце"
 
 #: bpy.types.Camera.show_title_safe
-#, fuzzy
 msgid "Show Title Safe"
-msgstr "Показати Назва Безпечний"
+msgstr "Показати безпечну зону"
 
 #: bpy.types.Theme.theme_area
 msgid "Active Theme Area"
@@ -16599,9 +16593,8 @@
 msgstr "Вибрати всі канали анімації з зазначеного регіону"
 
 #: bpy.types.SpaceSequenceEditor.overlay_type:'REFERENCE'
-#, fuzzy
 msgid "Show reference frame only"
-msgstr "Показати посилання на Python у спливаючих підказках"
+msgstr "Показати лише кадр за посиланням"
 
 #: bpy.types.MESH_OT_select_non_manifold
 msgctxt "Operator"
@@ -16648,14 +16641,12 @@
 msgstr "Вирівняні осі"
 
 #: bpy.types.CURVE_OT_select_more
-#, fuzzy
 msgid "Select control points directly linked to already selected ones"
-msgstr "Виберіть вузли, пов'язані з обраних"
+msgstr "Вибрати керувальні точки прямо пов'язані зі вже вибраними"
 
 #: bpy.types.UV_OT_export_layout
-#, fuzzy
 msgid "Export UV layout to file"
-msgstr "Експорт УФ-макету в файл"
+msgstr "Експортувати UV-макет до файлу"
 
 #: bpy.types.OBJECT_OT_skin_root_mark
 msgctxt "Operator"
@@ -16667,9 +16658,8 @@
 msgstr "Дозволити частинкам рою рухатися в повітрі"
 
 #: bpy.types.PHYSICS_PT_softbody_field_weights
-#, fuzzy
 msgid "Soft Body Field Weights"
-msgstr "М'який вага тіла поле"
+msgstr "Ваги областей м'якого тіла"
 
 #: bpy.types.ParticleSettingsTextureSlot.damp_factor
 msgid "Amount texture affects particle damping"
@@ -16710,9 +16700,8 @@
 msgstr "Додати передустановку кольорів треків відеокліпу"
 
 #: bpy.types.ThemeNLAEditor.transition_strips_selected
-#, fuzzy
 msgid "Transitions Selected"
-msgstr "Смужка переміщення"
+msgstr "Вибрані переходи"
 
 #: release/scripts/startup/bl_ui/space_userpref.py:88
 msgid "Save As Default"
@@ -16727,9 +16716,8 @@
 msgstr "Напрямок осі"
 
 #: bpy.types.Material.specular_ramp
-#, fuzzy
 msgid "Specular Ramp"
-msgstr "Дзеркальне Ramp"
+msgstr "Колірна карта бліків"
 
 #: bpy.types.BUTTONS_OT_directory_browse.filter_python
 #: bpy.types.BUTTONS_OT_file_browse.filter_python
@@ -16766,15 +16754,13 @@
 msgstr "Фільтрувати файли Python"
 
 #: bpy.types.CLIP_OT_hide_tracks_clear
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Hide Tracks Clear"
-msgstr "Приховати треки Clear"
+msgstr "Скасувати приховування треків"
 
 #: bpy.types.Itasc.reiteration_method:'ALWAYS'
-#, fuzzy
 msgid "The solver reiterates (converges) on all frames"
-msgstr "Решатель повторює (сходиться) на всі кадри"
+msgstr "Розв'язник повторює обробку (уточнює розв'язок) на всіх кадрах"
 
 #: bpy.types.DynamicPaintSurface.depth_clamp
 msgid ""
@@ -16783,9 +16769,8 @@
 "Найбільший рівень глибини перетину в об'єктному просторі (0,0 - вимкнути)"
 
 #: bpy.types.Image.pixels
-#, fuzzy
 msgid "Image pixels in floating point values"
-msgstr "Зображення пікселів в значення з плаваючою точкою"
+msgstr "Пікселі зображення у значеннях з рухомою комою"
 
 #: bpy.types.EXPORT_ANIM_OT_bvh.rotate_mode:'YXZ'
 #: bpy.types.IMPORT_ANIM_OT_bvh.rotate_mode:'YXZ'
@@ -16836,9 +16821,8 @@
 
 #: bpy.types.MESH_OT_inset.use_even_offset
 #: bpy.types.MESH_OT_wireframe.use_even_offset
-#, fuzzy
 msgid "Scale the offset to give more even thickness"
-msgstr "Масштабування зсуву, щоб дати більш рівномірної товщини"
+msgstr "Масштабувати зсув, щоб отримати рівномірнішу товщину"
 
 #: bpy.types.ARMATURE_OT_calculate_roll.axis_only
 msgid "Shortest Rotation"
@@ -16862,10 +16846,9 @@
 msgstr "Показати весь діапазон кадрів, доступний для програвання"
 
 #: bpy.types.TRANSFORM_OT_edge_crease
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Edge Crease"
-msgstr "Прикордонний складки"
+msgstr "Складка на ребрі"
 
 #: bpy.types.FFmpegSettings.maxrate
 msgid "Max Rate"
@@ -16898,14 +16881,12 @@
 
 #: bpy.types.RenderLayer.use_pass_diffuse_indirect
 #: bpy.types.SceneRenderLayer.use_pass_diffuse_indirect
-#, fuzzy
 msgid "Deliver diffuse indirect pass"
-msgstr "Доставка дифузний непряме прохід"
+msgstr "Виконати прохід дифузного непрямого світла"
 
 #: bpy.types.Camera.dof_object
-#, fuzzy
 msgid "DOF Object"
-msgstr "DOF об'єктів"
+msgstr "Об'єкт глибини різкості"
 
 #: bpy.types.FFmpegSettings.buffersize
 msgid "Buffersize"
@@ -16916,9 +16897,8 @@
 msgstr "XYZ-швидкість відображена на RGB-кольори"
 
 #: release/scripts/startup/bl_ui/properties_physics_softbody.py:193
-#, fuzzy
 msgid "Dampening"
-msgstr "Гасіння"
+msgstr "Затухання"
 
 #: bpy.types.MovieTrackingSettings.refine_intrinsics:'FOCAL_LENGTH_PRINCIPAL_POINT_RADIAL_K1_K2'
 msgid "Focal Length, Optical Center, K1, K2"
@@ -16938,9 +16918,8 @@
 msgstr "Небо"
 
 #: bpy.types.SCULPT_OT_uv_sculpt_stroke.mode:'RELAX'
-#, fuzzy
 msgid "Switch brush to relax mode for duration of stroke"
-msgstr "Увімкніть кисть, щоб розслабитися режимі тривалість ходу"
+msgstr "Перемкнути пензель у вільний режим для продовження штриха"
 
 #: bpy.types.CompositorNodeViewer.tile_order
 msgid "Tile order"
@@ -44082,9 +44061,8 @@
 "Смужка послідовності для групування інших смужок в одну смужку послідовності"
 
 #: bpy.types.SCULPT_OT_brush_stroke.mode:'SMOOTH'
-#, fuzzy
 msgid "Switch brush to smooth mode for duration of stroke"
-msgstr "Увімкніть кисть для згладжування режимі тривалість ходу"
+msgstr "Перемкнути пензель у режим згладжування для продовження штриха"
 
 #: bpy.types.DriverTarget.transform_space
 #: bpy.types.DriverTarget.transform_space:'TRANSFORM_SPACE'
@@ -49251,9 +49229,8 @@
 msgstr "Текстура впливає на колір розсіяного світла"
 
 #: bpy.types.ThemeView3D.outline_width
-#, fuzzy
 msgid "Outline Width"
-msgstr "План ширина"
+msgstr "Ширина обведення"
 
 #: bpy.types.FILE_OT_pack_all
 msgid "Pack all used external files into the .blend"More information about the Bf-translations-svn mailing list