[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/bf-translations [936] branches/uk/uk.po:

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Sun Aug 19 16:07:40 CEST 2012


Revision: 936
          http://projects.blender.org/scm/viewvc.php?view=rev&root=bf-translations&revision=936
Author:   lxlalexlxl
Date:     2012-08-19 14:07:39 +0000 (Sun, 19 Aug 2012)
Log Message:
-----------


Modified Paths:
--------------
    branches/uk/uk.po

Modified: branches/uk/uk.po
===================================================================
--- branches/uk/uk.po	2012-08-19 13:18:47 UTC (rev 935)
+++ branches/uk/uk.po	2012-08-19 14:07:39 UTC (rev 936)
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-08-13 19:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-18 00:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-19 17:06+0200\n"
 "Last-Translator: Olexandr Pylypchuk <pilipchukap at rambler.ru>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <kde-i18n-doc at kde.org>\n"
 "Language: uk\n"
@@ -4980,10 +4980,9 @@
 msgstr "Переглянути дані каркасу для зв'язку"
 
 #: source/blender/editors/interface/interface_handlers.c:4597
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Reset Single to Default Value"
-msgstr "Скинути до типового значення"
+msgstr "Скинути окремо до типового значення"
 
 #: source/blender/editors/gpencil/gpencil_buttons.c:147
 msgid "%s (Locked)"
@@ -6170,9 +6169,8 @@
 msgstr "Позначити вибрані вершини як корені"
 
 #: bpy.types.TransformConstraint.to_min_y
-#, fuzzy
 msgid "Bottom range of Y axis destination motion"
-msgstr "Нижній діапазон Y осі руху призначення"
+msgstr "Нижній діапазон руху вздовж осі Y для призначення"
 
 #: bpy.types.SunLamp
 msgid "Sun Lamp"
@@ -6278,10 +6276,9 @@
 msgstr ""
 
 #: bpy.types.POSE_OT_push
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Push Pose"
-msgstr "Натисніть позу"
+msgstr "Проштовхнути позу"
 
 #: bpy.types.Curve.twist_mode:'Z_UP'
 #, fuzzy
@@ -8039,9 +8036,8 @@
 msgstr "Активна сцена для редагування на екрані"
 
 #: bpy.types.Sensor.use_pulse_false_level
-#, fuzzy
 msgid "Pulse False Level"
-msgstr "Імпульсний Помилкові рівень"
+msgstr "Хибний рівень пульсації"
 
 #: bpy.types.ThemeSpaceGeneric.text_hi
 msgid "Text Highlight"
@@ -8615,9 +8611,8 @@
 msgstr "Показати параметри, для яких включено канали, пов'язані з певними типами даних"
 
 #: bpy.types.ParticleBrush.use_puff_volume
-#, fuzzy
 msgid "Puff Volume"
-msgstr "Обсяг Puff"
+msgstr "Об'єм роздування"
 
 #: bpy.types.BoidRule.use_in_air
 msgid "In Air"
@@ -8926,13 +8921,12 @@
 msgstr "Часу загасання"
 
 #: bpy.types.DynamicPaintBrushSettings.proximity_falloff
-#, fuzzy
 msgid "Proximity falloff type"
-msgstr "Тип Близькість спад"
+msgstr "Тип спадання за близькістю"
 
 #: bpy.types.UI_OT_edittranslation.rna_ctxt
 msgid "RNA context for label"
-msgstr ""
+msgstr "RNA-контекст мітки"
 
 #: bpy.types.MessageActuator.subject
 #: bpy.types.MessageSensor.subject
@@ -9759,9 +9753,8 @@
 #: bpy.types.OBJECT_OT_duplicate.mode:'BONE_ROLL'
 #: bpy.types.SEQUENCER_OT_duplicate.mode:'BONE_ROLL'
 #: bpy.types.TRANSFORM_OT_transform.mode:'BONE_ROLL'
-#, fuzzy
 msgid "Bone_Roll"
-msgstr "Bone_Roll"
+msgstr "Обертання_кістки"
 
 #: release/scripts/startup/bl_ui/properties_data_lamp.py:96
 #: release/scripts/startup/bl_ui/properties_particle.py:1155
@@ -9861,9 +9854,8 @@
 msgstr "Розмір за тиском"
 
 #: bpy.types.DynamicPaintSurface.brush_radius_scale
-#, fuzzy
 msgid "Radius Scale"
-msgstr "Радіус шкали"
+msgstr "Радіус впливу"
 
 #: bpy.types.UV_OT_cylinder_project.align:'POLAR_ZX'
 #: bpy.types.UV_OT_sphere_project.align:'POLAR_ZX'
@@ -10673,9 +10665,8 @@
 msgstr "Використати власну теку для зберігання даних"
 
 #: bpy.types.NODE_OT_link_make.replace
-#, fuzzy
 msgid "Replace socket connections with the new links"
-msgstr "Замініть гніздо зв'язку з новими посиланнями"
+msgstr "Замініть зв'язки гнізда з новими зв'язками"
 
 #: bpy.types.ACTION_OT_select_border.ymax
 #: bpy.types.ANIM_OT_channels_select_border.ymax
@@ -12169,9 +12160,8 @@
 msgstr "Інструменти маски"
 
 #: bpy.types.Armature.layers_protected
-#, fuzzy
 msgid "Protected layers in Proxy Instances are restored to Proxy settings on file reload and undo"
-msgstr "Охоронювані верств проксі екземпляри будуть відновлені параметри проксі-сервера у файлі перезавантаження і скасувати"
+msgstr "Захищені шари у проксі-екземплярах відновлюються до параметрів проксі при перезавантаженні файлу та скасуванні"
 
 #: bpy.types.ChildOfConstraint.inverse_matrix
 msgid "Transformation matrix to apply before"
@@ -12568,9 +12558,8 @@
 msgstr "Дальня відстань відсікання 3D-вигляду"
 
 #: bpy.types.ThemeView3D.bone_pose_active
-#, fuzzy
 msgid "Bone Pose Active"
-msgstr "Немає активних кісток"
+msgstr "Активна поза кістки"
 
 #: bpy.types.SpaceView3D.transform_orientation:'GIMBAL'
 msgid "Gimbal"
@@ -12731,9 +12720,8 @@
 
 #: bpy.types.UI_OT_copy_to_selected_button.all
 #: bpy.types.UI_OT_reset_default_button.all
-#, fuzzy
 msgid "Reset to default values all elements of the array"
-msgstr "Скидання на значення за замовчуванням всіх елементів масиву"
+msgstr "Скинути до типових значень всі елементи масиву"
 
 #: bpy.types.Object.show_transparent
 #, fuzzy
@@ -13439,18 +13427,16 @@
 msgstr "Звіт таймера"
 
 #: bpy.types.VertexPaint.use_group_restrict
-#, fuzzy
 msgid "Restrict painting to verts already apart of the vertex group"
-msgstr "Обмежити картину перетворює вже крім вершини група"
+msgstr "Обмежити малювання для вершин, відокремлених від групи вершин"
 
 #: bpy.types.UserPreferencesSystem.use_weight_color_range
 msgid "Enable color range used for weight visualization in weight painting mode"
 msgstr "Увімкнути колірну гаму для візуалізації ваги у режимі малювання ваги"
 
 #: bpy.types.FieldSettings.quadratic_drag
-#, fuzzy
 msgid "Quadratic Drag"
-msgstr "Квадратичні Drag"
+msgstr "Квадратичний опір"
 
 #: bpy.types.PAINT_OT_vert_select_inverse
 msgctxt "Operator"
@@ -13486,9 +13472,8 @@
 msgstr "Змінити вибір всіх точок кривої"
 
 #: bpy.types.TransformConstraint.to_max_x
-#, fuzzy
 msgid "Top range of X axis destination motion"
-msgstr "Кращі діапазону X рух осі призначення"
+msgstr "Верхній діапазон руху вздовж осі X для призначення"
 
 #: bpy.types.ImageFormatSettings.color_depth:'16'
 msgid "16 bit color channels"
@@ -14017,7 +14002,7 @@
 
 #: bpy.types.MovieTrackingDopesheet.sort_method:'LONGEST'
 msgid "Sort channels by longest tracked segment"
-msgstr "Сортувати канали за найбільшим відслідковуваним сегментом"
+msgstr "Сортувати канали за найбільшим відстеженим сегментом"
 
 #: bpy.types.ParticleSettings.child_parting_min
 msgid "Parting Minimum"
@@ -14329,9 +14314,8 @@
 msgstr "Джерело малювання"
 
 #: bpy.types.SceneGameData.activity_culling_box_radius
-#, fuzzy
 msgid "Radius of the activity bubble, in Manhattan length (objects outside the box are activity-culled)"
-msgstr "Радіус діяльності міхур, в довжину Manhattan (об'єкти поза коробки діяльності, знищених)"
+msgstr "Радіус сфери дії в манхеттенській метриці (об'єкти поза коробкою відкидаються при розрахунку)"
 
 #: bpy.types.FFmpegSettings.format:'OGG'
 msgid "Ogg"
@@ -14369,9 +14353,8 @@
 msgstr "Експортувати набір ключів..."
 
 #: bpy.types.KeyboardSensor.target
-#, fuzzy
 msgid "Property that receives the keystrokes in case a string is logged"
-msgstr "Майно, яке отримує натискання клавіш у випадку рядок записується"
+msgstr "Властивість, яка отримує натискання клавіш, якщо увімкнено журнал спрацювань"
 
 #: bpy.types.SpaceFileBrowser.active_operator
 #: bpy.types.SpaceFileBrowser.operator
@@ -14777,9 +14760,8 @@
 msgstr "Вставити файл"
 
 #: bpy.types.PoseBone.bone_group_index
-#, fuzzy
 msgid "Bone Group this pose channel belongs to (0=no group)"
-msgstr "Кость групи цей канал представляє належить (0 = немає групи)"
+msgstr "Група кісток, якій належить цей канал пози (0 = немає групи)"
 
 #: bpy.types.ImageTexture.invert_alpha
 msgid "Invert all the alpha values in the image"
@@ -15097,9 +15079,8 @@
 msgstr "Нова дія"
 
 #: bpy.types.SoftBodySettings.ball_damp
-#, fuzzy
 msgid "Blending to inelastic collision"
-msgstr "Змішування непружних зіткнень"
+msgstr "Змішування при непружному зіткненні"
 
 #: bpy.types.DynamicPaintSurface.image_fileformat:'OPENEXR'
 #: bpy.types.Image.file_format:'OPEN_EXR'
@@ -16630,9 +16611,8 @@
 
 #: bpy.types.MovieTrackingSettings.default_frames_limit
 #: bpy.types.MovieTrackingTrack.frames_limit
-#, fuzzy
 msgid "Every tracking cycle, this number of frames are tracked"
-msgstr "Кожен відстеження циклу, це кількість кадрів, які відслідковуються"
+msgstr "Кількість кадрів для відстеження на кожному циклі стеження"
 
 #: bpy.types.VIEW2D_OT_scroll_left
 msgid "Scroll the view left"
@@ -16660,9 +16640,8 @@
 msgstr "Колір тексту"
 
 #: bpy.types.ToolSettings.use_proportional_edit_mask
-#, fuzzy
 msgid "Proportional editing mask mode"
-msgstr "Режим пропорційного редагування об'єктів"
+msgstr "Режим маскування пропорційного редагування"
 
 #: bpy.types.FONT_OT_text_insert.accent
 msgid "Next typed character will strike through previous, for special character input"
@@ -17086,10 +17065,9 @@
 msgstr "Назва шару OpenEXR, що використовується у цьому гнізді"
 
 #: bpy.types.MOCAP_OT_retarget
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Retarget active action from Performer to End-user"
-msgstr "Перенаправити активних дій від Виконавця для кінцевого користувача"
+msgstr "Перенаправити активну дію від виконавця до кінцевого користувача"
 
 #: bpy.types.AreaLamp.shadow_buffer_size
 #: bpy.types.PointLamp.shadow_buffer_size
@@ -18222,9 +18200,8 @@
 msgstr "Створити нову властивість, доступну в ігровому рушії"
 
 #: bpy.types.UserPreferencesFilePaths.animation_player_preset:'BLENDER24'
-#, fuzzy
 msgid "Blender command line animation playback - path to Blender 2.4"
-msgstr "Blender командного рядка відтворення анімації - шлях до Blender 2,4"
+msgstr "Командний рядок Blender для відтворення анімації - шлях до Blender 2,4"
 
 #: bpy.types.PHYSICS_PT_smoke_groups
 msgid "Smoke Groups"
@@ -18654,9 +18631,8 @@
 msgstr "Основний"
 
 #: bpy.types.SceneGameData.use_frame_rate
-#, fuzzy
 msgid "Respect the frame rate rather than rendering as many frames as possible"
-msgstr "Поважайте частоту кадрів, а не надання стільки кадрів, як можливо"
+msgstr "Враховувати частоту кадрів, а не промальовувати максимально можливу кількість кадрів"
 
 #: bpy.types.UV_OT_export_layout.export_all
 msgid "Export all UVs in this mesh (not just visible ones)"
@@ -19918,9 +19894,8 @@
 msgstr "Зсув кешу"
 
 #: bpy.types.DriverTarget.data_path
-#, fuzzy
 msgid "RNA Path (from ID-block) to property used"
-msgstr "Шлях РНК (від ID-блоків), майно, що використовується"
+msgstr "RNA-шлях (з ID-блоку) до використовуваної властивості"
 
 #: bpy.types.MovieTrackingCamera.k1
 msgid "First coefficient of third order polynomial radial distortion"
@@ -20002,9 +19977,8 @@
 msgstr "Підтвердити успішне вилучення"
 
 #: bpy.types.ANIM_OT_driver_button_remove
-#, fuzzy

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list