[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/bf-translations [248] branches: Serbian translation 3078/13970 (22%)

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Fri Dec 9 00:30:05 CET 2011


Revision: 248
     http://projects.blender.org/scm/viewvc.php?view=rev&root=bf-translations&revision=248
Author:  nikoola
Date:   2011-12-08 23:29:58 +0000 (Thu, 08 Dec 2011)
Log Message:
-----------
Serbian translation 3078/13970 (22%)

Modified Paths:
--------------
  branches/sr/sr.po
  branches/sr at latin/sr at latin.po

Modified: branches/sr/sr.po
===================================================================
--- branches/sr/sr.po	2011-12-05 19:09:18 UTC (rev 247)
+++ branches/sr/sr.po	2011-12-08 23:29:58 UTC (rev 248)
@@ -1802,25 +1802,23 @@
 msgstr "Онемогући"
 
 #: bpy.types.ArmatureActuator.mode, 'SETTARGET'
-#, fuzzy
 msgid "Set Target"
-msgstr "Мета"
+msgstr "Подеси мету"
 
 #: bpy.types.ArmatureActuator.mode, 'SETWEIGHT' bpy.types.PAINT_OT_weight_set
-#, fuzzy
 msgid "Set Weight"
-msgstr "Изабери повезане"
+msgstr "Подеси тежину"
 
 #: bpy.types.ArmatureActuator.secondary_target
-#, fuzzy
 msgid "Secondary Target"
-msgstr "Тип кључа"
+msgstr "Друга мета"
 
 #: bpy.types.ArmatureActuator.secondary_target
 msgid ""
 "Set this object as the secondary target of the constraint (only IK polar "
 "target at the moment)"
 msgstr ""
+"Подеси објекат као другу мету за ограничавање (тренутно, само IK поларне мете)"
 
 #: bpy.types.ArmatureActuator.target bpy.types.ActionConstraint.target
 #: bpy.types.ChildOfConstraint.target bpy.types.ClampToConstraint.target
@@ -1860,9 +1858,8 @@
 msgstr "Мета"
 
 #: bpy.types.ArmatureActuator.target
-#, fuzzy
 msgid "Set this object as the target of the constraint"
-msgstr "Дуплирај са објектом:"
+msgstr "Подеси објекат као другу мету за ограничавање"
 
 #: bpy.types.ArmatureActuator.weight bpy.types.BezierSplinePoint.weight
 #: bpy.types.KinematicConstraint.weight bpy.types.BevelModifier.limit_method,
@@ -1881,14 +1878,12 @@
 msgstr "Тежина"
 
 #: bpy.types.ArmatureActuator.weight
-#, fuzzy
 msgid "Weight of this constraint"
-msgstr "Власник овог ограничења"
+msgstr "Тежина овог ограничења"
 
 #: bpy.types.CameraActuator
-#, fuzzy
 msgid "Camera Actuator"
-msgstr "Избриши"
+msgstr "Покретач камере"
 
 #: bpy.types.CameraActuator.axis bpy.types.SteeringActuator.facing_axis
 #: bpy.types.FieldSettings.guide_kink_axis
@@ -1909,7 +1904,7 @@
 #: release/scripts/startup/bl_ui/properties_object.py:273
 #: release/scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:2311
 msgid "Axis"
-msgstr "Оса"
+msgstr "Осе"
 
 #: bpy.types.CameraActuator.axis
 msgid "Axis the Camera will try to get behind"
@@ -1924,14 +1919,12 @@
 msgstr ""
 
 #: bpy.types.CameraActuator.object bpy.types.SceneActuator.camera
-#, fuzzy
 msgid "Camera Object"
-msgstr "X офсет:"
+msgstr "Одстојање камере"
 
 #: bpy.types.CameraActuator.object
-#, fuzzy
 msgid "Look at this Object"
-msgstr "Сакри објекте"
+msgstr "Гледај овај објекат"
 
 #: bpy.types.CameraActuator.damping bpy.types.ConstraintActuator.damping
 #: bpy.types.ConstraintActuator.fh_damping bpy.types.CollisionSettings.damping
@@ -1946,7 +1939,7 @@
 
 #: bpy.types.CameraActuator.damping
 msgid "Strength of the constraint that drives the camera behind the target"
-msgstr ""
+msgstr "Јачина ограничења које повлачи камеру иза мете"
 
 #: bpy.types.CameraActuator.height bpy.types.Area.height
 #: bpy.types.BoidSettings.height bpy.types.WaveModifier.height
@@ -2022,42 +2015,36 @@
 msgstr "Мин"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator
-#, fuzzy
 msgid "Constraint Actuator"
-msgstr "Предмет ограничења"
+msgstr "Покретач ограничења"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator
-#, fuzzy
 msgid "Actuator to handle Constraints"
-msgstr "Избриши ограничења позе"
+msgstr "Покретач који управља ограничењима"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.mode
-#, fuzzy
 msgid "Constraints Mode"
-msgstr "Ограничења"
+msgstr "Врста ограничења"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.mode
-#, fuzzy
 msgid "The type of the constraint"
-msgstr "Избриши"
+msgstr "Врста ограничења"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.mode, 'LOC'
-#, fuzzy
 msgid "Location Constraint"
-msgstr "Опције фајла"
+msgstr "Ограничење локације"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.mode, 'DIST'
-#, fuzzy
 msgid "Distance Constraint"
-msgstr "Опције фајла"
+msgstr "Ограничење растојања"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.mode, 'ORI'
 msgid "Orientation Constraint"
-msgstr ""
+msgstr "Ограничење оријентације"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.mode, 'FH'
 msgid "Force Field Constraint"
-msgstr ""
+msgstr "Ограничење поља утицаја"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.damping
 msgid "Damping factor: time constant (in frame) of low pass filter"
@@ -2112,9 +2099,8 @@
 msgstr "Смер"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction
-#, fuzzy
 msgid "Direction of the ray"
-msgstr "Број корисника"
+msgstr "Смер зрака"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction, 'NONE'
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction_axis,
@@ -2176,42 +2162,42 @@
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction_axis,
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction_axis_pos,
 msgid "X axis"
-msgstr ""
+msgstr "X оса"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction, 'DIRPY'
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction_axis,
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction_axis_pos,
 msgid "Y axis"
-msgstr ""
+msgstr "Y оса"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction, 'DIRPZ'
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction_axis,
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction_axis_pos,
 msgid "Z axis"
-msgstr ""
+msgstr "Z оса"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction, 'DIRNX'
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction_axis, bpy.types.RadarSensor.axis,
 #: 'NEGXAXIS' bpy.types.RaySensor.axis,
 msgid "-X axis"
-msgstr ""
+msgstr "-X оса"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction, 'DIRNY'
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction_axis, bpy.types.RadarSensor.axis,
 #: 'NEGYAXIS' bpy.types.RaySensor.axis,
 msgid "-Y axis"
-msgstr ""
+msgstr "-Y оса"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction, 'DIRNZ'
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction_axis, bpy.types.RadarSensor.axis,
 #: 'NEGZAXIS' bpy.types.RaySensor.axis,
 msgid "-Z axis"
-msgstr ""
+msgstr "-Z оса"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction_axis
 #: bpy.types.ConstraintActuator.direction_axis_pos
 msgid "Select the axis to be aligned along the reference direction"
-msgstr ""
+msgstr "Изаберите осу са којом ће бити поравнат референтни смер"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.distance
 #: bpy.types.ConstraintActuator.fh_height
@@ -2261,37 +2247,32 @@
 #: release/scripts/startup/bl_ui/space_image.py:730
 #: release/scripts/startup/bl_ui/space_view3d_toolbar.py:1251
 #: release/scripts/startup/bl_ui/space_view3d_toolbar.py:592
-#, fuzzy
 msgid "Distance"
-msgstr "Приказ:"
+msgstr "Раздаљина"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.distance
-#, fuzzy
 msgid "Keep this distance to target"
-msgstr "Пређи у мод измене"
+msgstr "Дрзи раздаљину од мете"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.fh_height
-#, fuzzy
 msgid "Height of the force field area"
-msgstr "Дужина сваког кадра"
+msgstr "Висина области поља утицаја"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.fh_force
-#, fuzzy
 msgid "Spring force within the force field area"
-msgstr "Горња вредност опружне силе у Fh подручју"
+msgstr "Јачина спирале у оквиру силе поља утицаја"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.use_force_distance
-#, fuzzy
 msgid "Force Distance"
-msgstr "Приказ:"
+msgstr "Удаљеност силе"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.use_force_distance
 msgid "Force distance of object to point of impact of ray"
-msgstr ""
+msgstr "Удаљеност од објекта до тачке удара зрака"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.use_local
 msgid "Set ray along object's axis or global axis"
-msgstr ""
+msgstr "Постави зрак по оси објекта или глобалној оси"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.limit
 #: bpy.types.MaterialRaytraceTransparency.depth_max
@@ -2306,35 +2287,32 @@
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.limit, 'LOCX'
 msgid "Loc X"
-msgstr ""
+msgstr "Лок. X"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.limit, 'LOCY'
 msgid "Loc Y"
-msgstr ""
+msgstr "Лок. Y"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.limit, 'LOCZ'
 msgid "Loc Z"
-msgstr ""
+msgstr "Лок. Z"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.use_material_detect
 #: bpy.types.CollisionSensor.use_material
-#, fuzzy
 msgid "M/P"
-msgstr "MP2"
+msgstr "М/О"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.use_material_detect
 msgid "Detect material instead of property"
-msgstr ""
+msgstr "Препознај материјал уместо особине"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.material
-#, fuzzy
 msgid "Ray detects only Objects with this material"
-msgstr "Изаберите ново писмо окружења"
+msgstr "Зрак препознаје само објекте који су овог материјала"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.angle_max
-#, fuzzy
 msgid "Max Angle"
-msgstr "Углови оса"
+msgstr "Макс. угао"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.angle_max
 msgid ""
@@ -2343,9 +2321,8 @@
 msgstr ""
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.angle_min
-#, fuzzy
 msgid "Min Angle"
-msgstr "Углови оса"
+msgstr "Мин. угао"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.angle_min
 msgid ""
@@ -2357,7 +2334,7 @@
 #: bpy.types.ConstraintActuator.use_fh_normal
 #: bpy.types.SteeringActuator.normal_up
 msgid "N"
-msgstr "N"
+msgstr "Н"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.use_normal
 msgid ""
@@ -2366,9 +2343,8 @@
 msgstr ""
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.use_fh_normal
-#, fuzzy
 msgid "Add a horizontal spring force on slopes"
-msgstr "Додаје водоравну спиралну силу на косини"
+msgstr "Додаје водоравну спиралну силу на косинама"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.use_persistent
 msgid "PER"
@@ -2376,12 +2352,11 @@
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.use_persistent
 msgid "Persistent actuator: stays active even if ray does not reach target"
-msgstr ""
+msgstr "Стални покретач: остаје активан чак и ако зрак не погоди мету"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.property
-#, fuzzy
 msgid "Ray detects only Objects with this property"
-msgstr "Изаберите ново писмо окружења"
+msgstr "Зрак препознаје само објекте са овом особином"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.range bpy.types.BoidSettings.range
 #: bpy.types.World.color_range bpy.types.RaySensor.range
@@ -2391,14 +2366,12 @@
 msgstr "Опсег"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.range
-#, fuzzy
 msgid "Maximum length of ray"
-msgstr "Избриши тему"
+msgstr "Највећа дужина зрака"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.rotation_max
-#, fuzzy
 msgid "Reference Direction"
-msgstr "Смер"
+msgstr "Референтни смер"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.use_fh_paralel_axis
 msgid "Rot Fh"
@@ -2406,7 +2379,7 @@
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.use_fh_paralel_axis
 msgid "Keep object axis parallel to normal"
-msgstr ""
+msgstr "Држи осе објекта паралелно са нормалом"
 
 #: bpy.types.ConstraintActuator.damping_rotation
 #, fuzzy
@@ -16076,13 +16049,12 @@
 msgstr ""
 
 #: bpy.types.Camera.passepartout_alpha
-#, fuzzy
 msgid "Passepartout Alpha"
-msgstr "Апсолутно"
+msgstr "Провидност рама"
 
 #: bpy.types.Camera.passepartout_alpha
 msgid "Opacity (alpha) of the darkened overlay in Camera view"
-msgstr ""
+msgstr "Провидност затамњеног дела погледа кроз камеру"
 
 #: bpy.types.Camera.sensor_fit
 msgid "Sensor Fit"

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list