<div dir="ltr">Hi, <div><br></div><div>Cmake is having trouble finding Threads, here's my output:</div><div><br></div><div><div>mkdir -p bin-opt</div><div>cd bin-opt && cmake  -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ../ && make</div><div>-- The C compiler identification is AppleClang 9.0.0.9000039</div><div>-- The CXX compiler identification is AppleClang 9.0.0.9000039</div><div>-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc</div><div>-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works</div><div>-- Detecting C compiler ABI info</div><div>-- Detecting C compiler ABI info - done</div><div>-- Detecting C compile features</div><div>-- Detecting C compile features - done</div><div>-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++</div><div>-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works</div><div>-- Detecting CXX compiler ABI info</div><div>-- Detecting CXX compiler ABI info - done</div><div>-- Detecting CXX compile features</div><div>-- Detecting CXX compile features - done</div><div>-- GLUT_FOUND=TRUE</div><div>CMake Error at /usr/local/Cellar/cmake/3.10.1/share/cmake/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:137 (message):</div><div>  Could NOT find Threads (missing: Threads_FOUND)</div><div>Call Stack (most recent call first):</div><div>  /usr/local/Cellar/cmake/3.10.1/share/cmake/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:378 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE)</div><div>  /usr/local/Cellar/cmake/3.10.1/share/cmake/Modules/FindThreads.cmake:205 (FIND_PACKAGE_HANDLE_STANDARD_ARGS)</div><div>  src/cmake/external_libs.cmake:62 (find_package)</div><div>  src/CMakeLists.txt:11 (include)</div></div><div><br></div><div>Any help appreciated.</div><div><br></div><div>Cheers</div><div>Rafael</div><div><br></div></div>