[Bf-blender-cvs] [e2a79e8] master: Cleanup: shadowing (render)

Campbell Barton noreply at git.blender.org
Mon Nov 23 07:51:52 CET 2015


Commit: e2a79e8b6c638489c6c79dd6fa9136372fe37ec1
Author: Campbell Barton
Date:   Mon Nov 23 12:28:01 2015 +1100
Branches: master
https://developer.blender.org/rBe2a79e8b6c638489c6c79dd6fa9136372fe37ec1

Cleanup: shadowing (render)

===================================================================

M	source/blender/render/intern/source/bake_api.c
M	source/blender/render/intern/source/convertblender.c
M	source/blender/render/intern/source/pipeline.c
M	source/blender/render/intern/source/rayshade.c
M	source/blender/render/intern/source/render_texture.c
M	source/blender/render/intern/source/renderdatabase.c
M	source/blender/render/intern/source/shadbuf.c
M	source/blender/render/intern/source/shadeinput.c
M	source/blender/render/intern/source/shadeoutput.c
M	source/blender/render/intern/source/zbuf.c

===================================================================

diff --git a/source/blender/render/intern/source/bake_api.c b/source/blender/render/intern/source/bake_api.c
index ba69690..d8166d1 100644
--- a/source/blender/render/intern/source/bake_api.c
+++ b/source/blender/render/intern/source/bake_api.c
@@ -444,7 +444,6 @@ static TriTessFace *mesh_calc_tri_tessface(
 
 			if (calculate_normal) {
 				if (lt->poly != mpoly_prev) {
-					const MPoly *mp = &me->mpoly[lt->poly];
 					BKE_mesh_calc_poly_normal(mp, &me->mloop[mp->loopstart], me->mvert, no);
 					mpoly_prev = lt->poly;
 				}
diff --git a/source/blender/render/intern/source/convertblender.c b/source/blender/render/intern/source/convertblender.c
index 0adcc16..846255b 100644
--- a/source/blender/render/intern/source/convertblender.c
+++ b/source/blender/render/intern/source/convertblender.c
@@ -140,29 +140,30 @@ static void split_v_renderfaces(ObjectRen *obr, int startvlak, int UNUSED(startv
 
 	for (v=0; v<vLen; v++) {
 		VlakRen *vlr = RE_findOrAddVlak(obr, startvlak + vLen*uIndex + v);
+		VlakRen *vlr_other;
 		VertRen *vert = RE_vertren_copy(obr, vlr->v2);
 
 		if (cyclv) {
 			vlr->v2 = vert;
 
-			if (v==vLen-1) {
-				VlakRen *vlr = RE_findOrAddVlak(obr, startvlak + vLen*uIndex + 0);
-				vlr->v1 = vert;
+			if (v == vLen - 1) {
+				vlr_other = RE_findOrAddVlak(obr, startvlak + vLen*uIndex + 0);
+				vlr_other->v1 = vert;
 			}
 			else {
-				VlakRen *vlr = RE_findOrAddVlak(obr, startvlak + vLen*uIndex + v+1);
-				vlr->v1 = vert;
+				vlr_other = RE_findOrAddVlak(obr, startvlak + vLen*uIndex + v+1);
+				vlr_other->v1 = vert;
 			}
 		}
 		else {
 			vlr->v2 = vert;
 
-			if (v<vLen-1) {
-				VlakRen *vlr = RE_findOrAddVlak(obr, startvlak + vLen*uIndex + v+1);
-				vlr->v1 = vert;
+			if (v < vLen - 1) {
+				vlr_other = RE_findOrAddVlak(obr, startvlak + vLen*uIndex + v+1);
+				vlr_other->v1 = vert;
 			}
 
-			if (v==0) {
+			if (v == 0) {
 				vlr->v1 = RE_vertren_copy(obr, vlr->v1);
 			}
 		}
diff --git a/source/blender/render/intern/source/pipeline.c b/source/blender/render/intern/source/pipeline.c
index 5e5f7bd..3ae9364 100644
--- a/source/blender/render/intern/source/pipeline.c
+++ b/source/blender/render/intern/source/pipeline.c
@@ -2384,7 +2384,7 @@ static void do_merge_fullsample(Render *re, bNodeTree *ntree)
 
 	/* garbage collection */
 	while (rectfs->first) {
-		RenderView *rv = rectfs->first;
+		rv = rectfs->first;
 		BLI_remlink(rectfs, rv);
 		MEM_freeN(rv);
 	}
diff --git a/source/blender/render/intern/source/rayshade.c b/source/blender/render/intern/source/rayshade.c
index 900312e..0f77cd9 100644
--- a/source/blender/render/intern/source/rayshade.c
+++ b/source/blender/render/intern/source/rayshade.c
@@ -750,7 +750,7 @@ static void traceray(ShadeInput *origshi, ShadeResult *origshr, short depth, con
 			d= shade_by_transmission(&isec, &shi, &shr);
 		
 		if (depth>0) {
-			float fr, fg, fb, f, f1;
+			float fr, fg, fb, f1;
 
 			if ((shi.mat->mode_l & MA_TRANSP) && shr.alpha < 1.0f && (shi.mat->mode_l & (MA_ZTRANSP | MA_RAYTRANSP))) {
 				float nf, f, refract[3], tracol[4];
@@ -810,9 +810,11 @@ static void traceray(ShadeInput *origshi, ShadeResult *origshr, short depth, con
 
 				col[3]= f1*tracol[3] + f;
 			}
-			else 
+			else {
 				col[3]= 1.0f;
+			}
 
+			float f;
 			if (shi.mat->mode_l & MA_RAYMIRROR) {
 				f= shi.ray_mirror;
 				if (f!=0.0f) f*= fresnel_fac(shi.view, shi.vn, shi.mat->fresnel_mir_i, shi.mat->fresnel_mir);
diff --git a/source/blender/render/intern/source/render_texture.c b/source/blender/render/intern/source/render_texture.c
index b282ec0..87a3482 100644
--- a/source/blender/render/intern/source/render_texture.c
+++ b/source/blender/render/intern/source/render_texture.c
@@ -3684,7 +3684,7 @@ void RE_sample_material_color(
 	MVert *mvert;
 	MLoop *mloop;
 	const MLoopTri *mlooptri;
-	float uv[3], normal[3];
+	float normal[3];
 	ShadeInput shi = {NULL};
 	Render re = {NULL};
 
@@ -3712,6 +3712,7 @@ void RE_sample_material_color(
 		mul_m4_v3(ob->imat, shi.co);
 		/* orco coordinates */
 		{
+			float uv[2];
 			float l;
 			/* Get generated UV */
 			textured_face_generate_uv(normal, shi.co, mvert[v1].co, mvert[v2].co, mvert[v3].co, uv);
diff --git a/source/blender/render/intern/source/renderdatabase.c b/source/blender/render/intern/source/renderdatabase.c
index 5f78c8a..ac42c0d 100644
--- a/source/blender/render/intern/source/renderdatabase.c
+++ b/source/blender/render/intern/source/renderdatabase.c
@@ -1382,20 +1382,20 @@ ObjectInstanceRen *RE_addRenderInstance(
 	if (par && dob) {
 		const ParticleSystem *psys = dob->particle_system;
 		if (psys) {
-			int index;
+			int part_index;
 			if (obi->index < psys->totpart) {
-				index = obi->index;
+				part_index = obi->index;
 			}
 			else if (psys->child) {
-				index = psys->child[obi->index - psys->totpart].parent;
+				part_index = psys->child[obi->index - psys->totpart].parent;
 			}
 			else {
-				index = -1;
+				part_index = -1;
 			}
 
-			if (index >= 0) {
-				const ParticleData *p = &psys->particles[index];
-				obi->part_index = index;
+			if (part_index >= 0) {
+				const ParticleData *p = &psys->particles[part_index];
+				obi->part_index = part_index;
 				obi->part_size = p->size;
 				obi->part_age = RE_GetStats(re)->cfra - p->time;
 				obi->part_lifetime = p->lifetime;
diff --git a/source/blender/render/intern/source/shadbuf.c b/source/blender/render/intern/source/shadbuf.c
index 0bd4815..6dd7e2c 100644
--- a/source/blender/render/intern/source/shadbuf.c
+++ b/source/blender/render/intern/source/shadbuf.c
@@ -287,12 +287,12 @@ static int compress_deepsamples(DeepSample *dsample, int tot, float epsilon)
 	return newtot;
 }
 
-static float deep_alpha(Render *re, int obinr, int facenr, int strand)
+static float deep_alpha(Render *re, int obinr, int facenr, bool use_strand)
 {
 	ObjectInstanceRen *obi= &re->objectinstance[obinr];
 	Material *ma;
 
-	if (strand) {
+	if (use_strand) {
 		StrandRen *strand= RE_findOrAddStrand(obi->obr, facenr-1);
 		ma= strand->buffer->ma;
 	}
diff --git a/source/blender/render/intern/source/shadeinput.c b/source/blender/render/intern/source/shadeinput.c
index 0830453..05097bb 100644
--- a/source/blender/render/intern/source/shadeinput.c
+++ b/source/blender/render/intern/source/shadeinput.c
@@ -1131,7 +1131,7 @@ void shade_input_set_shade_texco(ShadeInput *shi)
 
 					float obwinmat[4][4], winmat[4][4], ho1[4], ho2[4], ho3[4];
 					float Zmulx, Zmuly;
-					float hox, hoy, l, dl, u, v;
+					float hox, hoy, l_proj, dl_proj, u_proj, v_proj;
 					float s00, s01, s10, s11, detsh;
 
 					/* old globals, localized now */
@@ -1161,12 +1161,12 @@ void shade_input_set_shade_texco(ShadeInput *shi)
 					/* recalc u and v again */
 					hox = x / Zmulx - 1.0f;
 					hoy = y / Zmuly - 1.0f;
-					u = (hox - ho3[0] / ho3[3]) * s11 - (hoy - ho3[1] / ho3[3]) * s10;
-					v = (hoy - ho3[1] / ho3[3]) * s00 - (hox - ho3[0] / ho3[3]) * s01;
-					l = 1.0f + u + v;
+					u_proj = (hox - ho3[0] / ho3[3]) * s11 - (hoy - ho3[1] / ho3[3]) * s10;
+					v_proj = (hoy - ho3[1] / ho3[3]) * s00 - (hox - ho3[0] / ho3[3]) * s01;
+					l_proj = 1.0f + u_proj + v_proj;
 
-					suv->uv[0] = l * s3[0] - u * s1[0] - v * s2[0];
-					suv->uv[1] = l * s3[1] - u * s1[1] - v * s2[1];
+					suv->uv[0] = l_proj * s3[0] - u_proj * s1[0] - v_proj * s2[0];
+					suv->uv[1] = l_proj * s3[1] - u_proj * s1[1] - v_proj * s2[1];
 					suv->uv[2] = 0.0f;
 
 					if (shi->osatex) {
@@ -1176,12 +1176,12 @@ void shade_input_set_shade_texco(ShadeInput *shi)
 						dyuv[0] =  -s10 / Zmuly;
 						dyuv[1] =  s00 / Zmuly;
 
-						dl = dxuv[0] + dxuv[1];
-						suv->dxuv[0] = dl * s3[0] - dxuv[0] * s1[0] - dxuv[1] * s2[0];
-						suv->dxuv[1] = dl * s3[1] - dxuv[0] * s1[1] - dxuv[1] * s2[1];
-						dl = dyuv[0] + dyuv[1];
-						suv->dyuv[0] = dl * s3[0] - dyuv[0] * s1[0] - dyuv[1] * s2[0];
-						suv->dyuv[1] = dl * s3[1] - dyuv[0] * s1[1] - dyuv[1] * s2[1];
+						dl_proj = dxuv[0] + dxuv[1];
+						suv->dxuv[0] = dl_proj * s3[0] - dxuv[0] * s1[0] - dxuv[1] * s2[0];
+						suv->dxuv[1] = dl_proj * s3[1] - dxuv[0] * s1[1] - dxuv[1] * s2[1];
+						dl_proj = dyuv[0] + dyuv[1];
+						suv->dyuv[0] = dl_proj * s3[0] - dyuv[0] * s1[0] - dyuv[1] * s2[0];
+						suv->dyuv[1] = dl_proj * s3[1] - dyuv[0] * s1[1] - dyuv[1] * s2[1];
 					}
 				}
 				else {
diff --git a/source/blender/render/intern/source/shadeoutput.c b/source/blender/render/intern/source/shadeoutput.c
index 7ac11ac..3b7c7b1 100644
--- a/source/blender/render/intern/source/shadeoutput.c
+++ b/source/blender/render/intern/source/shadeoutput.c
@@ -1188,12 +1188,10 @@ float lamp_get_visibility(LampRen *lar, const float co[3], float lv[3], float *d
 		return 1.0f;
 	}
 	else {
-		float visifac= 1.0f, t;
+		float visifac= 1.0f;
 		
 		sub_v3_v3v3(lv, co, lar->co);
-		*dist = len_v3(lv);
-		t = 1.0f / (*dist);
-		mul_v3_fl(lv, t);
+		mul_v3_fl(lv, 1.0f / (*dist = len_v3(lv)));
 		
 		/* area type has no quad or sphere option */
 		if (lar->type==LA_AREA) {
@@ -1241,7 +1239,7 @@ float lamp_get_visibility(LampRen *lar, const float co[3], float lv[3], float *d
 			
 			if (visifac > 0.0f) {
 				if (lar->type==LA_SPOT) {
-					float inpr;
+					float inpr, t;
 					
 					if (lar->mode & LA_SQUARE) {
 						if (dot_v3v3(lv, lar->vec) > 0.0f) {
diff --git a/source/blender/render/intern/source/zbuf.c b/source/blender/render/intern/source/zbuf.c
index 58ac340..5fee6d2 100644
--- a/source/blender/render/intern/source/zbuf.c
+++ b/source/blender/render/intern/source/zbuf.c
@@ -4238,15 +4238,15 @@ unsigned short *zbuffer_transp_shade(RenderPart *pa, RenderLayer *rl, float *pas
 					if (pa->fullresult.first) {
 						for (a=0; a<R.osa; a++) {
 							alpha= samp_shr[a].combined[3];
-							if (alpha!=0.0f) {
-								RenderLayer *rl= ssamp.rlpp[a];
+							if (alpha != 0.0f) {
+								RenderLayer *rl_other = ssamp.rlpp[a];
 
-								float *rect = RE_RenderLayerGetPass(rl, SCE_PASS_COMBINED, R.viewname);
+								float *rect = RE_RenderLayerGetPass(rl_other , SCE_PASS_COMBINED, R.viewname);
 								addAlphaOverFloat(rect + 4 * od, samp_shr[a].combined);
 				
-								add_transp_passes(rl, od, &samp_shr[a], alpha);
+								add_transp_passes(rl_other , od, &samp_shr[a], alpha);
 								if

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@
More information about the Bf-blender-cvs mailing list