[Bf-blender-cvs] SVN commit: /data/svn/bf-blender [57848] trunk/blender/source/blender/ editors/mesh/mesh_navmesh.c: Fix #35902: build navigation mesh crash with multiple meshes selected.

Brecht Van Lommel brechtvanlommel at pandora.be
Fri Jun 28 16:15:14 CEST 2013


Revision: 57848
          http://projects.blender.org/scm/viewvc.php?view=rev&root=bf-blender&revision=57848
Author:   blendix
Date:     2013-06-28 14:15:14 +0000 (Fri, 28 Jun 2013)
Log Message:
-----------
Fix #35902: build navigation mesh crash with multiple meshes selected.

Modified Paths:
--------------
    trunk/blender/source/blender/editors/mesh/mesh_navmesh.c

Modified: trunk/blender/source/blender/editors/mesh/mesh_navmesh.c
===================================================================
--- trunk/blender/source/blender/editors/mesh/mesh_navmesh.c	2013-06-28 13:13:45 UTC (rev 57847)
+++ trunk/blender/source/blender/editors/mesh/mesh_navmesh.c	2013-06-28 14:15:14 UTC (rev 57848)
@@ -384,7 +384,8 @@
 			BM_vert_create(em->bm, co, NULL, 0);
 		}
 
-		EDBM_index_arrays_ensure(em, BM_VERT);
+		/* need to rebuild entirely because array size changes */
+		EDBM_index_arrays_init(em, BM_VERT);
 
 		/* create faces */
 		for (j = 0; j < trinum; j++) {
More information about the Bf-blender-cvs mailing list