[Bf-blender-cvs] SVN commit: /data/svn/bf-blender [43779] trunk/blender/source/blender/ blenkernel/intern/depsgraph.c: Fix #30030: Tapered and beveled text won' t update in realtime

Sergey Sharybin sergey.vfx at gmail.com
Mon Jan 30 20:55:33 CET 2012


Revision: 43779
          http://projects.blender.org/scm/viewvc.php?view=rev&root=bf-blender&revision=43779
Author:   nazgul
Date:     2012-01-30 19:55:30 +0000 (Mon, 30 Jan 2012)
Log Message:
-----------
Fix #30030: Tapered and beveled text won't update in realtime

Was missed dependency in depsgraph.

Modified Paths:
--------------
    trunk/blender/source/blender/blenkernel/intern/depsgraph.c

Modified: trunk/blender/source/blender/blenkernel/intern/depsgraph.c
===================================================================
--- trunk/blender/source/blender/blenkernel/intern/depsgraph.c	2012-01-30 19:47:30 UTC (rev 43778)
+++ trunk/blender/source/blender/blenkernel/intern/depsgraph.c	2012-01-30 19:55:30 UTC (rev 43779)
@@ -539,6 +539,7 @@
 		}
 			break;
 		case OB_CURVE:
+		case OB_FONT:
 		{
 			Curve *cu= ob->data;
 			
@@ -550,15 +551,11 @@
 				node2 = dag_get_node(dag, cu->taperobj);
 				dag_add_relation(dag,node2,node,DAG_RL_DATA_DATA|DAG_RL_OB_DATA, "Curve Taper");
 			}
-		}
-			break;
-		case OB_FONT: 
-		{
-			Curve *cu= ob->data;
-			
-			if(cu->textoncurve) {
-				node2 = dag_get_node(dag, cu->textoncurve);
-				dag_add_relation(dag,node2,node,DAG_RL_DATA_DATA|DAG_RL_OB_DATA, "Texture On Curve");
+			if(ob->type == OB_FONT) {
+				if(cu->textoncurve) {
+					node2 = dag_get_node(dag, cu->textoncurve);
+					dag_add_relation(dag,node2,node,DAG_RL_DATA_DATA|DAG_RL_OB_DATA, "Texture On Curve");
+				}
 			}
 		}
 			break;
More information about the Bf-blender-cvs mailing list