[Bf-blender-cvs] SVN commit: /data/svn/bf-blender [12855] trunk/blender/source/blender/src/ editparticle.c:

Brecht Van Lommel brechtvanlommel at pandora.be
Wed Dec 12 18:01:46 CET 2007


Revision: 12855
          http://projects.blender.org/plugins/scmsvn/viewcvs.php?view=rev&root=bf-blender&revision=12855
Author:   blendix
Date:     2007-12-12 18:01:46 +0100 (Wed, 12 Dec 2007)

Log Message:
-----------

Bugfix for particle adding + mirror crash.

Modified Paths:
--------------
    trunk/blender/source/blender/src/editparticle.c

Modified: trunk/blender/source/blender/src/editparticle.c
===================================================================
--- trunk/blender/source/blender/src/editparticle.c	2007-12-12 14:20:12 UTC (rev 12854)
+++ trunk/blender/source/blender/src/editparticle.c	2007-12-12 17:01:46 UTC (rev 12855)
@@ -600,11 +600,11 @@
 	edit= psys->edit;
 	i= pa - psys->particles;
 
-	if(!edit->mirror_cache)
-		PE_update_mirror_cache(ob, psys);
-
 	/* find mirrored particle if needed */
 	if(!mpa) {
+		if(!edit->mirror_cache)
+			PE_update_mirror_cache(ob, psys);
+
 		mi= edit->mirror_cache[i];
 		if(mi == -1)
 			return;

More information about the Bf-blender-cvs mailing list