[Bf-blender-cvs] CVS commit: blender/source/blender/render/intern/source zbuf.c

Ton Roosendaal ton at blender.org
Wed May 24 20:26:54 CEST 2006


ton (Ton Roosendaal) 2006/05/24 20:26:54 CEST

 Modified files:
  blender/source/blender/render/intern/source zbuf.c 
 
 Log:
 Plumiferos fix: Material option "Env" did not mask out Ztransp faces in OSA
 
 Revision Changes  Path
 1.60   +7 -7   blender/source/blender/render/intern/source/zbuf.c
  <http://projects.blender.org/viewcvs/viewcvs.cgi/blender/source/blender/render/intern/source/zbuf.c.diff?r1=1.59&r2=1.60&cvsroot=bf-blender>More information about the Bf-blender-cvs mailing list